Dokumentų paieška
Formatas: 2021-02-27
Formatas: 2021-02-27
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-164Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „SAMSONAS“ PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-165Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS AKCINEI BENDROVEI LIETUVOS PAŠTUI Temlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-166Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALUI PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-167Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO FONDO NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Temlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-168Tarybos sprendimaiDĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMOTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-169Tarybos sprendimaiDĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2011 METAMSTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-170Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MAŽINIMOTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-171Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIO MAŽINIMOTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-172Tarybos sprendimaiDĖL NUOMOJAMŲ PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO IŠLAIDŲTemlianceva Olga2011-08-11
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2012 METAMSTemlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-136Tarybos sprendimaiDĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-137Tarybos sprendimaiDĖL TURTO GRĄŽINIMOTemlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖNTemlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-139Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖNTemlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-28Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TAIKOS G. 6A, ELEKTRĖNAI, NUOMOSTemlianceva Olga2011-06-07
AtsisiųstiTS-29Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU I. POČEPKIENĖS PERSONALINE ĮMONE PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-06-07
AtsisiųstiTS-30Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS MOKESČIOTemlianceva Olga2011-06-07
AtsisiųstiTS-31Tarybos sprendimaiDĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS Temlianceva Olga2011-06-07
AtsisiųstiTS-49Tarybos sprendimaiDĖL LĖŠŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“Temlianceva Olga2011-06-07
AtsisiųstiTS-50Tarybos sprendimaiDĖL BENDRABUČIO, ESANČIO RUNGOS G. 16, ELEKTRĖNAI, PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga2011-06-07
AtsisiųstiTS-10Tarybos sprendimaiDĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-11Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU VILNIAUS TERITORINE DARBO BIRŽA PRATĘSIMOTemlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-12Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINEI PANAUDOS TEISETemlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-13Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINEITemlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-246Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-247Tarybos sprendimaiDĖL 2011 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-248Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 METAMSTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-249Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 202 „DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMOTemlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-250Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga2011-01-11
AtsisiųstiTS-231Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 126 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2007 METAMS“ 2 PUNKTO PAKEITIMO“ PANAIKINIMOTemlianceva Olga2011-01-11