Dokumentų paieška
Formatas: 2021-09-22
Formatas: 2021-09-22
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMSTarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS SRITIES ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta2011-02-09
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI ELEKTRĖNŲ KRAŠTUITemlianceva Olga2012-02-08
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOMališauskas Zigmas2013-02-19
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO.J. Goličenko2014-03-03
AtsisiųstiTS-14Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO SUBNUOMOTI PASTATĄ, ESANTĮ DRAUGYSTĖS G. 22, ELEKTRĖNAIG. Ratkevičius2015-02-17
AtsisiųstiTS-139Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIBeižionių vaikų globos namai2010-06-02
AtsisiųstiTS-139Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖNTemlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-139Tarybos sprendimaiDĖL BUTO ŠARKINĖS G. 15-20 ELEKTRĖNUOSE PASKIRTIES KEITIMOŠimkūnas Virgaudas2012-05-04
AtsisiųstiTS-139Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO LIETUVOS ENERGIJOS, AB, INVESTICINIO PROJEKTO VYKDYMUIŠimkūnas Virgaudas2013-05-02
AtsisiųstiTS-139Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOG. Dapkevičienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės reabilitacijos centras2010-06-02
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖNTemlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖNBalnys Audrius2012-05-04
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOAleksiūnienė Danutė2013-05-02
AtsisiųstiTS-138Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RIG. Dapkevičienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-137Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės globos namai2010-06-02
AtsisiųstiTS-137Tarybos sprendimaiDĖL TURTO GRĄŽINIMOTemlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-137Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ GATVIŲ, ŽALIŲJŲ PLOTŲ IR KITŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMOBalnys Audrius2012-05-04
AtsisiųstiTS-137Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMOKomisarenkienė Vilma2013-05-02
AtsisiųstiTS-137Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PV. Mikalajūnienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-136Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinių paslaugų centras2010-06-02
AtsisiųstiTS-136Tarybos sprendimaiDĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-136Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO Temlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-136Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO VšĮ 'Semeliškių ambulatorija'2013-05-02
AtsisiųstiTS-136Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO MENO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIA. Dmukauskienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TĘSTINEI PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTICechanovičienė Inga2010-06-02
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimaiDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2012 METAMSTemlianceva Olga2011-06-08
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimaiDĖL IRMOS PETRAUSKIENĖS PRAŠYMO ATLEISTI NUONEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIOTemlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMOVšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centras2013-05-02