Dokumentų paieška
Formatas: 2021-01-18
Formatas: 2021-01-18
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-135Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOE. Petkevičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimaiDĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2010-06-02
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2010 M. VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga2011-06-08
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimaiDĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ELEKTRĖNŲ ŠEIMŲ KLUBUI REGISTRUOTI BUVEINĘTemlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Abromiškių reabilitacijos ligoninė 2013-05-02
AtsisiųstiTS-134Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOE. Petkevičius2014-06-05
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2010-06-02
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO Cechanovičienė Inga2011-06-08
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimaiDĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, ESANČIOS TRAKŲ G. ELEKTRĖNUOSE, NUOMOS KONKURSO Temlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-133Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAIJ. Chmieliauskienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-132Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMOViešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras2010-06-02
AtsisiųstiTS-132Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga2011-06-08
AtsisiųstiTS-132Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE ABROMIŠKIŲ BENDRUOMENEI Temlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-132Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO VšĮ Elektrėnų ligoninė 2013-05-02
AtsisiųstiTS-132Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIR. Jundienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-131Tarybos sprendimaiDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2009 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMOViešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras2010-06-02
AtsisiųstiTS-131Tarybos sprendimaiDĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2010 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMOUAB Elektrėnų knygų centras2011-06-08
AtsisiųstiTS-131Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2-AJAM NOTARO BIURUITemlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-131Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-131Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 M. D. Poškienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-130Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla2010-06-02
AtsisiųstiTS-130Tarybos sprendimaiDĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka2011-06-08
AtsisiųstiTS-130Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PRATĘSIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „VERSERMA“ IR UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „VITATELA“Temlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-130Tarybos sprendimaiDĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMOVšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-130Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PYLIMŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVOO. Stasiulevičienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-13Tarybos sprendimaiDĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas2010-04-08
AtsisiųstiTS-13Tarybos sprendimaiDĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINEITemlianceva Olga2011-02-09
AtsisiųstiTS-13Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMOTemlianceva Olga2012-02-08
AtsisiųstiTS-13Tarybos sprendimaiDėl UAB 'Elektrėnų komunalinis ūkis' stebėtojų tarybos sudarymoDastikienė Živilė 2013-02-19