Dokumentų paieška
Formatas: 2020-12-04
Formatas: 2020-12-04
Numerisrūšiuoti ikonaTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-13Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO.J. Goličenko2014-03-03
AtsisiųstiTS-13Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ DVARO G. 1 IR DVARO G. 2 PANERIŲ K. VIEVIO SEN. ELEKTRĖNŲ SAV.G.Ratkevičius2015-02-17
AtsisiųstiTS-129Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-06-02
AtsisiųstiTS-129Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20112012 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2011-06-08
AtsisiųstiTS-129Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „DEINAVA“ IR UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „NEMUNO VAISTINĖ“ Temlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-129Tarybos sprendimaiDĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMOSĮ Elektrėnų vaistinė2013-05-02
AtsisiųstiTS-129Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 M. VEIKLOI. Meškauskienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-128Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20102011 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2010-06-02
AtsisiųstiTS-128Tarybos sprendimaiDĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2011 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2012 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMOTarulis Deimantas2011-06-08
AtsisiųstiTS-128Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU SAVIVALDYBĖS ĮMONE ELEKTRĖNŲ VAISTINE PRATĘSIMO Temlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-128Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. beižionių vaikų globos namai2013-05-02
AtsisiųstiTS-128Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMOA. Ščiukaitienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-127Tarybos sprendimaiDĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2010 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2011 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas2010-06-02
AtsisiųstiTS-127Tarybos sprendimaiDĖL 2010-01-27 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. TS – 12 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMOTarulis Deimantas2011-06-08
AtsisiųstiTS-127Tarybos sprendimaiDĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU ELEKTRĖNŲ BURIUOTOJŲ KLUBU „POSEIDONAS“ PATVIRTINIMOTemlianceva Olga2012-05-04
AtsisiųstiTS-127Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAIVšĮ Elektrėnų vaikų dienos centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-127Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS A. Reklaitienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-126Tarybos sprendimaiDĖL 2010-01-27 SPRENDIMO NR. TS – 12 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ 1 PRIEDO DALINIO PAKEITIMOTarulis Deimantas2010-06-02
AtsisiųstiTS-126Tarybos sprendimaiDĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMOElektrėnų komunalinis ūkis2011-06-08
AtsisiųstiTS-126Tarybos sprendimaiDĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMOButrimavičius Arūnas2012-05-04
AtsisiųstiTS-126Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų vaikų globos namai2013-05-02
AtsisiųstiTS-126Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKV. Stanislovaitienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO Balnys Audrius2010-06-02
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL GAMTOS IR NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMOStasiulionis Kazimieras2011-06-08
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL VIEVIO MIESTO TERITORIJOS DALIES TARP VILNIAUS IR KAUNO GATVIŲ IŠVYSTYMO KONCEPCIJOS Butrimavičius Arūnas2012-05-04
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų socialinės reabilitacijos centras2013-05-02
AtsisiųstiTS-125Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAM. Vaičiūnienė2014-06-05
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimaiDĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GELVITA“ PATVIRTINIMOUAB Gelvita2010-06-02
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimaiDĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMOBalnys Audrius2011-06-08
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ DALINIO NUOSTATŲ PAKEITIMOTarulis Deimantas2012-05-04