Dokumentų paieška
Formatas: 2021-03-02
Formatas: 2021-03-02
NumerisTipasPavadinimasrūšiuoti ikonaRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTS-42Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIJanavičienė Vilma2011-06-07
AtsisiųstiTS-78Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIKontrimas Egidijus2012-04-04
AtsisiųstiTS-79Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIDobilaitis Gintaras2012-04-04
AtsisiųstiTS-69Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIKontrimas Egidijus2011-06-07
AtsisiųstiTS-81Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAISkučienė Aldona 2012-04-04
AtsisiųstiTS-87Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIVievio sanatorinė mokykla2012-04-04
AtsisiųstiTS-77Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIVievio sanatorinė mokykla2011-06-07
AtsisiųstiTS-89Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIReklaitienė Alma2012-04-04
AtsisiųstiTS-98Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIMikalajūnienė Vida2012-04-04
AtsisiųstiTS-88Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIMikalajūnienė Vida2011-06-07
AtsisiųstiTS-85Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių pagrindinė mokykla2012-04-04
AtsisiųstiTS-75Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIJuknevičius Virginijus2011-06-07
AtsisiųstiTS-86Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sanatorinė mokykla2012-04-04
AtsisiųstiTS-76Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų sanatorinė mokykla2011-06-07
AtsisiųstiTS-88Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIStanislovaitienė Virginija2012-04-04
AtsisiųstiTS-82Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų pagrindinė mokykla2012-04-04
AtsisiųstiTS-73Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų pagrindinė mokykla2011-06-07
AtsisiųstiTS-90Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka'2012-04-04
AtsisiųstiTSp-85Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka'2011-08-16
AtsisiųstiTS-175Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UAB „LINOKOMPA“ NUTRAUKIMO Temlianceva Olga2011-09-27
AtsisiųstiTS-158Tarybos sprendimai DĖL MOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, LIETUVIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO TEKSTO RAŠYMO DALIES IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKTarulis Deimantas2011-08-11
AtsisiųstiTS-73Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄTarulis Deimantas2012-04-04
AtsisiųstiTS-122Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO Tarulis Deimantas2012-05-04
AtsisiųstiTS-107Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAIVievio pradinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTSp-251Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. TS – 144 „Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-1Aleksiūnienė Danutė2011-11-29
AtsisiųstiTS-104Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių pagrindinė mokykla2013-05-02
AtsisiųstiTS-121Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO Tarulis Deimantas2012-05-04
AtsisiųstiTS-124Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ DALINIO NUOSTATŲ PAKEITIMOTarulis Deimantas2012-05-04
AtsisiųstiTS-108Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAIElektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka'2013-05-02
AtsisiųstiTS-20Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMOCechanovičienė Inga2011-02-09