Dokumentų paieška
Formatas: 2021-05-12
Formatas: 2021-05-12
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiV.TSP-18Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-09-24 sprendimo Nr.TS–221 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“Virgaudas Šimkūnas2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-17Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS–113 papildymoVirgaudas Šimkūnas2016-01-14
AtsisiųstiV.TSP-16Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų m. daugiabučių namų laiptinių valymo tarifo patvirtinimoVirgaudas Šimkūnas2016-01-14
AtsisiųstiV.TS-213Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.Jekaterina Goličenko2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-214Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo.Jekaterina Goličenko2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-215Tarybos sprendimaiDėl viešųjų darbų, skirtų vieto bendruomenės socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės Jekaterina Goličenko2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-216Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo.Gediminas Ratkevičius2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-217Tarybos sprendimaiDėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.Arūnas Butrimavičius2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-218Tarybos sprendimaiDėl statinių ir inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“.Virgaudas Šimkūnas2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-219Tarybos sprendimaiDėl šilumos tinklų pirkimo sprendimo ekonominio ir socialinio pagrindimo parengimo.Virgaudas Šimkūnas2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-220Tarybos sprendimaiDėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.Virgaudas Šimkūnas2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-221Tarybos sprendimaiDėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.Virgaudas Šimkūnas2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-223Tarybos sprendimaiDėl mokyklinių autobusų perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn.Virgaudas Šimkūnas2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-224Tarybos sprendimaiDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo.Violeta Šimkūnienė2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-222Tarybos sprendimaiDėl patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.Virgaudas Šimkūnas2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-225Tarybos sprendimaiDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo.Violeta Šimkūnienė2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-226Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-08-26 sprendimo Nr. V.TS-148 dalinio pakeitimo.Ramunė Veronika Sadauskienė2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-227Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.Audrius Valaiša2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-228Tarybos sprendimaiDėl leidimo Elektrėnų savivaldybės administracijai įsigyti lengvuosius automobilius.Gediminas Ratkevičius2016-01-06
AtsisiųstiV.TS-199Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.Jekaterina Goličenko2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-200Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo.Jekaterina Goličenko2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-201Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimJekaterina Goličenko2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-202Tarybos sprendimaiDėl privatizavimo fondo lėšų 2015 metų sąmatos pakeitimo.Jekaterina Goličenko2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-203Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų personalinės sudėties dalinio pakeitimo.Gediminas Ratkevičius2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-204Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos buveinės ir nuostatų dalinio pakeitimo.Gediminas Ratkevičius2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-205Tarybos sprendimaiDėl bendrojo finansavimo skyrimo Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti.Virgaudas Šimkūnas2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-206Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų atliekų tvarkymo plano patvirtinimo.Audrius Balnys2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-207Tarybos sprendimaiDėl atstovo delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilnijos žuvys“.Audrius Balnys2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-208Tarybos sprendimaiDėl Kapinių sąrašo skelbimo Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.Kazimieras Stasiulionis2015-12-18
AtsisiųstiV.TS-209Tarybos sprendimaiDėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.Violeta Šimkūnienė2015-12-18