Dokumentų paieška
Formatas: 2020-08-14
Formatas: 2020-08-14
NumerisTipasPavadinimasRengėjasPublikavimo datarūšiuoti ikona
AtsisiųstiV.TS–135Tarybos sprendimaiDėl gatvių Balceriškių, Pakalniškių ir Karkučių k. geografinių charakteristikų pakeitimoA. Butrimavičius2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–137Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimoA. Balnys2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–138Tarybos sprendimaiDėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimoA. Balnys2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–139Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinė įstatų panaikinimoV. Komisarenkienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–140Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimoV. Šimkūnienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–141Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimoV. Šimkūnienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–142Tarybos sprendimaiDėl Kazokiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijos investicinio projekto rengimo ir pritarimo paraiškos tA. Aleksiūnas2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–143Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo sąrašo patvirtinimoV. Šimkūnas2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–136Tarybos sprendimaiDėl pavadinimų gatvėms Krivašiūnų, Jurzdikos k. ir Vievio m. suteikimoA. Butrimavičius2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–144Tarybos sprendimaiDėl negyvenamųjų patalpų, esančių Alesninkų k., nuomos konkursoV. Šimkūnas2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–145Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių/vaikų skaičiaus, mokinių skaičiaus viR. V. Sadauskienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–146Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS–94 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavR. V. Sadauskienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–147Tarybos sprendimaiDėl vaikų registracijos ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes orgR. V. Sadauskienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TS-148Tarybos sprendimaiDėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įR. V. Sadauskienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–149Tarybos sprendimaiDėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų skaičiaus normatyvų patvirtinimoR. V. Sadauskienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–150Tarybos sprendimaiDėl atlyginimo dydžio už ugdymą pagal Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programą Elektrėnų meno mokykloje nustatymoR. V. Sadauskienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TS–151Tarybos sprendimaiDėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metams tvarkos aprašo patvirtinimoR. V. Sadauskienė2015-09-03
AtsisiųstiV.TSP-155Tarybos sprendimo projektasDėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metams tvarkos aprašo patvirtinimoR. V. Sadauskienė2015-08-18
AtsisiųstiV.TSP-156Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-08-27 sprendimo Nr. TS–180 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“ dalinio pakeitJ. Goličenko2015-08-18
AtsisiųstiV.TSP-124Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) 2014 metų veiklos ataskaitai.D. Kliucevičienė2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP–125Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimoJ. Goličenko2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP–126Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimoJ. Goličenko2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-127Tarybos sprendimo projektasDėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2015 metamsJ. Goličenko2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-128Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų dalinio pakeitimoJ. Goličenko2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-129Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-10-26 sprendimu Nr. TS–252 patvirtinto mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvarJ. Goličenko2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-130Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimoG. Ratkevičius2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-131Tarybos sprendimo projektasDėl žemės sklypo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimoG. Ratkevičius2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-132Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2015-2017 m. patvirtinimoG. Ratkevičius2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-133Tarybos sprendimo projektasDėl piniginių lėšų skyrimo VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centrui paslaugoms teiktiG. Ratkevičius2015-08-13
AtsisiųstiV.TSP-134Tarybos sprendimo projektasDėl nuomojamo pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnų m., pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestįG. Ratkevičius2015-08-13