Dokumentų paieška
Formatas: 2021-04-13
Formatas: 2021-04-13
NumerisTipasPavadinimasRengėjasrūšiuoti ikonaPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-316Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos 1 ir 6 priedų panaikinimo.V. Šimkūnienė2013-12-13
AtsisiųstiTS-297Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS TEIKIMO IR BŪSTO ŠILDYMO, GERIAMOJO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIV. Šimkūnienė2013-12-31
AtsisiųstiTS-298Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMOS 1 IR 6 PRIEDŲ PANAIKINIMO.V. Šimkūnienė2013-12-31
AtsisiųstiTSp-9Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-01-16
AtsisiųstiTS–8Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO.V. Šimkūnienė2014-02-04
AtsisiųstiTSp-30Tarybos sprendimo projektasDėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-02-13
AtsisiųstiTSp-31Tarybos sprendimo projektasDėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo.V. Šimkūnienė2014-02-13
AtsisiųstiTSp-32Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.V. Šimkūnienė2014-02-13
AtsisiųstiTS-28Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO.V. Šimkūnienė2014-03-03
AtsisiųstiTS-29Tarybos sprendimaiDĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO.V. Šimkūnienė2014-03-03
AtsisiųstiTS-30Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO.V. Šimkūnienė2014-03-03
AtsisiųstiTSp-49Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-03-13
AtsisiųstiTSp-50Tarybos sprendimo projektasDėl Socialinės srities įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-03-13
AtsisiųstiTSp-51Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų nuostatų dalinio pakeitimo.V. Šimkūnienė2014-03-13
AtsisiųstiTS-45Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-04-01
AtsisiųstiTS-46Tarybos sprendimaiDĖL SOCIALINĖS SRITIES ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-04-01
AtsisiųstiTS-47Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMOV. Šimkūnienė2014-04-01
AtsisiųstiTSp-70Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų socialinės globos namų didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-04-17
AtsisiųstiTSp-71Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-04-17
AtsisiųstiTS-68Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-05-07
AtsisiųstiTS-69Tarybos sprendimaiDĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-05-07
AtsisiųstiTSp-200Tarybos sprendimo projektasDėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymo.V. Šimkūnienė2014-08-13
AtsisiųstiTS-190Tarybos sprendimaiDĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO.V. Šimkūnienė2014-09-03
AtsisiųstiTSp-225Tarybos sprendimo projektasDėl Mokamų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo vaikų dienos centruose tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-09-11
AtsisiųstiTSp-226Tarybos sprendimo projektasDėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimV. Šimkūnienė2014-09-11
AtsisiųstiTSp-227Tarybos sprendimo projektasDėl papildomų specialiųjų socialinių paslaugų Elektrėnų vaikų globos namuose teikimo. V. Šimkūnienė2014-09-11
AtsisiųstiTS-213Tarybos sprendimaiDĖL MOKAMŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOV. Šimkūnienė2014-09-29
AtsisiųstiTS-214Tarybos sprendimaiDĖL PRIEDO FIZINIAM ASMENIUI (GLOBĖJUI AR RŪPINTOJUI) UŽ VAIKO NE GIMINAIČIO GLOBĄ DYDŽIO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMV. Šimkūnienė2014-09-29
AtsisiųstiTS-215Tarybos sprendimaiDĖL PAPILDOMŲ SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIMOV. Šimkūnienė2014-09-29
AtsisiųstiTSp-265Tarybos sprendimo projektasDėl Maisto talonų ir pietų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.V. Šimkūnienė2014-10-23