Dokumentų paieška
Formatas: 2020-08-04
Formatas: 2020-08-04
NumerisTipasrūšiuoti ikonaPavadinimasRengėjasPublikavimo data
AtsisiųstiTSp-92Tarybos sprendimo projektasDėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2009 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimoVšĮ Elektrėnų kultūros centras2010-04-20
AtsisiųstiTSp-131Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų savivaldybės sporto mokykla2010-05-12
AtsisiųstiTSp-64Tarybos sprendimo projektasDėl tarybos 2007 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 153 dalinio pakeitimoElektrėnų savivaldybės sporto mokykla2010-04-09
AtsisiųstiTSp-19Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų 2010–2012 metamsElektrėnų komunalinis ūkis2010-04-09
AtsisiųstiTSp-154Tarybos sprendimo projektasDėl šilumos kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimoElektrėnų komunalinis ūkis2010-05-18
AtsisiųstiTSp-155Tarybos sprendimo projektasDėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimoElektrėnų komunalinis ūkis2010-05-18
AtsisiųstiTSp-114Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų patvirtinimoElektrėnų komunalinis ūkis2010-04-20
AtsisiųstiTSp-115Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituotų 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 metus audito ataskaitos ir nepriklausomo auditorElektrėnų komunalinis ūkis2010-04-20
AtsisiųstiTSp-202Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų patikslinimo 2010–2011 metams pagal projektą „Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas“Elektrėnų komunalinis ūkis2010-08-12
AtsisiųstiTSp-203Tarybos sprendimo projektasDėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų 2012–2013 metams pagal projektą „Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas. II etapas“Elektrėnų komunalinis ūkis2010-08-12
AtsisiųstiTSp-136Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų socialinės paslaugų centro vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų socialinių paslaugų centras2010-05-12
AtsisiųstiTSp-135Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų socialinės reabilitacijos centras2010-05-12
AtsisiųstiTSp-134Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų sav. beižionių vaikų globos namai2010-05-12
AtsisiųstiTSp-117Tarybos sprendimo projektasDėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituotų 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtiniUAB 'Gelvita'2010-04-20
AtsisiųstiTSp-130Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų socialinės globos namų vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų socialinės globos namai2010-05-12
AtsisiųstiTSp-69Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Vievio kultūros centro 2009 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimoVšĮ Vievio kultūros centras2010-04-09
AtsisiųstiTSp-68Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2009 m. ataskaitos patvirtinimoElektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka2010-04-09
AtsisiųstiTSp-145Tarybos sprendimo projektasDėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2009 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimoSĮ Elektrėnų vaistinė2010-05-14
AtsisiųstiTSp-94Tarybos sprendimo projektasDėl UAB Elektrėnų knygų centro 2009 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimoUAB Elektrėnų knygų centras2010-04-20
AtsisiųstiTSp-85Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vadovo 2009 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų švietimo paslaugų centras2010-04-20
AtsisiųstiTSp-149Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimoViešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras2010-05-18
AtsisiųstiTSp-127Tarybos sprendimo projektasDėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2009 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimoViešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras2010-05-12
AtsisiųstiTSp-180Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2009 metų veiklos ataskaitos patvirtinimoElektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus2010-06-17
AtsisiųstiTSp-121Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS – 21 panaikinimoVaitukaitis Kęstutis2010-04-20
AtsisiųstiTSp-157Tarybos sprendimo projektasDėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų uždarajai akcinei bendrovei „Gelvita“ patvirtinimoUAB Gelvita2010-05-18
AtsisiųstiTSp-209Tarybos sprendimo projektasDėl koncesijos sutarties nutraukimoRatkevičius Gediminas2010-10-07
AtsisiųstiTSp-47Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitaiKietaviškių pagrindinė mokykla2011-08-11
AtsisiųstiTSp-90Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimoElektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė'2011-08-16
AtsisiųstiTSp-91Tarybos sprendimo projektasDėl pritarimo Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitaiElektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė'2011-08-16
AtsisiųstiTSp-193Tarybos sprendimo projektasDėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės darželis-mokykla 'Žiogelis'2011-10-17