Posėdžio data: 
Tre, 2013-02-13
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patikslinimo
 4. 2.3.Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės narystės asociacijoje Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupėje
 6. 2.5. Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo
 7. 2.6. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos programos patvirtinimo
 9. 2.8. Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2013 metų sąmatos patvirtinimo.
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos 2013 metams patikslinimo
 11. 2.10. Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „Verslo ekspertų pajėgos“
 12. 2.11. Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo Evaldui Lučiūnui
 13. 2.12.Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimo Nr. TS – 261 pripažinimo netekusiu galios
 14. 2.13. Dėl viešųjų įstaigų Elektrėnų vaikų globos namų ir Elektrėnų vaikų dienos centro pertvarkymo į biudžetines įstaigas
 15. 2.14. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudarymo
 16. 2.15. Dėl Triukšmo prevencijos Elektrėnų savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
 17. 2.16. Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklai lizingo būdu nuomotis transporto priemonę keleiviams vežti
 18. 2.17. Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams
 19. 2.18. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS – 35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano 1 priedo pakei
 20. 2.19. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio pagrindinės mokyklos reorganizavimui
 21. 2.20. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos reorganizavimui
 22. 2.21. Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio nuostatų patvirtinimo
 23. 2.22. Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
 24. 2.23. Dėl brigadinio darbo metodo taikymo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje.
 25. 2.24. Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo
 26. 2.25. Dėl žemės sklypo Grabijolų kaime rezervavimo bendroms gyventojų reikmėms
 27. 2.26. Dėl pavadinimų Matukiškių kaimo gatvėms suteikimo
 28. 2.27. Dėl Vilniaus gatvės Lazdėnų kaime geografinių charakteristikų pakeitimo
 29. 2.28. Dėl Elektrėnų savivaldybės gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomais
 30. 2.29. Dėl Nuotekų tvarkymo Elektrėnų savivaldybės teritorijose, kuriose nėra centralizuotojo nuotakyno, taisyklių patvirtinimo
 31. 2.30. Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo
 32. 2.31. Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo
 33. 2.32. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo sąlygų nustatymo
 34. 2.33. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės direktoriaus darbo sąlygų nustatymo
 35. 2.34. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo sąlygų nustatymo
 36. 2.35. Dėl viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo sąlygų nustatymo
 37. 2.36. Dėl viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos direktoriaus darbo sąlygų nustatymo
 38. 2.37. Dėl viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriaus darbo sąlygų nustatymo
 39. 2.38. Dėl leidimo tiekti šiluminę energiją Elektrėnų mieste, Vievio mieste ir Kareivonių kaime
 40. 2.39. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą
 41. 2.40. Dėl leidimo Lazdėnų kaimo bendruomenei „Liepa“ registruoti buveinę
 42. 2.41. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Kloninių Mijaugonių bendruomenei
 43. 2.42.Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio nustatymo Virginijai Speičienei
 44. 2.43. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui.
 45. 2.44. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo
 46. 2.45. Dėl ūkininko ūkio registravimo dokumentų išdavimo ir kainų patvirtinimo
 47. 1 pap. kl. Dėl savivaldybės kontrolieriaus Juozo Zavecko atleidimo iš pareigų
 48. 2 pap. kl. Dėl Danguolės Kliucevičienės priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas