Posėdžio data: 
Tre, 2013-03-27
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
 4. 2.3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti.
 5. 2.4. Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ilgalaikės paskolos garantijos.
 6. 2.5. Dėl Antano Daukanto atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
 7. 2.6. Dėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo žemės mokesčio ir paveldėtos žemės mokesčio skolos.
 8. 2.7. Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 9. 2.8. Dėl piniginių lėšų skyrimo.
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.
 11. 2.10. Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudėties dalinio pakeitimo.
 12. 2.11. Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, išdavimo administracijos direktoriui Arvydui Vyšniauskui.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisijos sudėties dalinio pakeitimo.
 14. 2.13. Dėl tyliųjų gamtos zonų ir triukšmo prevencijos zonų Elektrėnų savivaldybėje nustatymo.
 15. 2.14. Dėl Kloninių Mijaugonių kaimo pavadinimo keitimo.
 16. 2.15. Dėl įgaliojimų nutraukti darbo sutartis su Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovais suteikimo administracijos direktoriui Arvydui Vyšniauskui.
 17. 2.16. Dėl konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 18. 2.17. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 19. 2.18. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2013–2014 mokslo metais nustatymo.
 20. 2.19. Dėl Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio pagrindinės mokyklos reorganizavimo.
 21. 2.20. Dėl paramos ledo ritulio klubui VšĮ  "HC Baltica" reklamos išlaidoms padengti
 22. 2.21. Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai.
 23. 2.22. Dėl pritarimo Vievio gimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai.
 24. 2.23. Dėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai.
 25. 2.24. Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 26. 2.25. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-07 sprendimo Nr. TS – 45 dalinio pakeitimo.
 27. 2.26. Dėl 2012-02-02 susitarimo Nr. 01S–1 4.1, 4.2. ir 5.2. punktų dalinio pakeitimo.
 28. 2.27. Dėl UAB „Boen Lietuva“ valdomų žemės sklypų Kareivonių k. sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo dokumento rengimo.
 29. 2.28. Dėl žemės sklypo Lazdėnų k. rezervavimo bendroms gyventojų reikmėms.
 30. 2.29. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.
 31. 2.30. Dėl Girios gatvės Žebertonių k. geografinių charakteristikų pakeitimo.
 32. 2.31. Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo.
 33. 2.32. Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 34. 2.33. Dėl Elektrėnų savivaldybės paplūdimių ir maudyklų eksploatavimo ir žmonių elgesio vandens telkiniuose taisyklių pakeitimo.
 35. 2.34. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 36. 2.35. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui ir lėšų skyrimo.
 37. 2.36. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS – 112 „Dėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 38. 2.37. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 133 1 punkto pakeitimo.
 39. 2.38. Dėl buto, esančio Liepų g. 16-5 Naujųjų Kietaviškių k. Elektrėnų sav., perėmimo.
 40. 2.39. Dėl sutikimo perimti iš Kūno kultūros ir sporto departamento valstybės turtą ir jo perdavimo.
 41. 2.40. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio nustatymo Daliai Bartašienei.
 42. 2.41. Dėl investicijų į šilumos gamybą Elektrėnų savivaldybėje.
 43. 2.42. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jo perdavimo sveikatos priežiūros įstaigoms.
 44. 2.43. Dėl nebaigtos statyti automatinės telefonų stoties Vievyje išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo.
 45. 1 pap. kl. Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra“ teikimui gauti Europos sąjungos struktūrinių fondų paramą ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.
 46. 2 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. patikslinimo.