Posėdžio data: 
Tre, 2013-04-24
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl pritarimo dalyvavimui Merų pakto iniciatyvoje.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo.
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. 2.5. Dėl viešosios įstaigos Lietuvos istorijos parko steigimo.
 7. 2.6. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-05-27 sprendimo Nr. TS – 94 „Dėl Elektrėnų savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo tvirtinimo“ panaikinimo.
 8. 2.7. Dėl draudimo rūkyti Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose.
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. 2.9. Dėl likviduojamos įstaigos „Jaunimo krantas“ likviduojamo laikotarpio pradžios balanso patvirtinimo.
 11. 2.10. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro įstatų patvirtinimo.
 12. 2.11. Dėl tarybos nario delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus.
 13. 2.12. Dėl Antano Daukanto atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
 14. 2.13. Dėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo 2012 metų žemės mokesčio.
 15. 2.14. Dėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo paveldėtos skolos.
 16. 2.15. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ nepriklausomo auditoriaus išvados, metinio finansinių ataskaitų rinkinio už 2012 metus, metinio pranešimo už 2012 metus, šilumos tie
 17. 2.16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ 2012 metų finansinių ataskaitų audito nepriklausomo auditoriaus išvados, audito ataskaitos ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už
 18. 2.17. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų šilumos 2013–2017 metų reguliuojamos veiklos investicijų patvirtinimo.
 19. 2.18. Dėl Elektrėnų savivaldybės objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, sąrašo patvirtinimo.
 20. 2.19. Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir/ar atskiroms grupėms laikinai nedirbti vasarą.
 21. 2.20. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 22. 2.21. Dėl Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 23. 2.22. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 24. 2.23. Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 25. 2.24. Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 26. 2.25. Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 27. 2.26. Dėl Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 28. 2.27. Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 29. 2.28. Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 30. 2.29. Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 31. 2.30. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 32. 2.31. Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 33. 2.32. Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 34. 2.33. Dėl Elektrėnų savivaldybės Pylimų lopšelio-darželio vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 35. 2.34. Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 36. 2.35. Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 37. 2.36. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 38. 2.37. Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 39. 2.38. Dėl Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 40. 2.39. Dėl Vievio meno mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 41. 2.40. Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo ir paslaugų centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 42. 2.41. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 43. 2.42. Dėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 44. 2.43. Dėl viešosios įstaigos Vievio kultūros centro 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 45. 2.44. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 46. 2.45. Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 47. 2.46. Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 48. 2.47. Dėl Elektrėnų socialinės globos namų vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 49. 2.48. Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 50. 2.49. Dėl Elektrėnų vaikų globos namų vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 51. 2.50. Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 52. 2.51. Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 53. 2.52. Dėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 54. 2.53. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 55. 2.54. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 56. 2.55. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 57. 2.56. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 58. 2.57. Dėl viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 59. 2.58. Dėl viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 60. 2.59. Dėl viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 61. 2.60. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirtinimo.
 62. 1 pap. kl. Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Elektrėnų savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 63. 2 pap. kl. Dėl veiklos audito atlikimo uždarojoje akcinėje bendrovėje „VAATC“
 64. 3 pap. kl. Dėl pritarimo Lietuvos energijos, AB, investicinio projekto vykdymui