Posėdžio data: 
Tre, 2013-05-29
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėties pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų dalinio pakeitimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymo.
 5. 2.4. Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos paramą pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.
 6. 2.5. Dėl pritarimo projekto „Tvaraus turizmo paslaugų plėtra abipus Lietuvos ir Lenkijos sienos“ teikimui gauti Europos regioninės plėtros fondo paramą ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.
 7. 2.6. Dėl Elektrėnų savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. 2.8. Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
 10. 2.9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2014 metams.
 11. 2.10. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2014 metams.
 12. 2.11. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo.
 13. 2.12. Dėl prekybos įkainių Vievio miesto turgavietėje patvirtinimo.
 14. 2.13. Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės administracijai išpirkti automobilius už likutinę vertę.
 15. 2.14. Dėl leidimo lizingo būdu nuomotis ledo valymo mašiną ir perdavimo panaudos teise VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centrui.
 16. 2.15. Dėl viešosios įstaigos Lietuvos istorijos parko steigimo.
 17. 2.16. Dėl viešajai įstaigai Abromiškių reabilitacijos ligoninei tapti asociacijos „Lietuvos medicinos turizmo klasteris“ steigėja.
 18. 2.17. Dėl Konkursų į savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo ir patvirtinimo.
 19. 2.18. Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime.
 20. 2.19. Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal iki mokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybėje, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. 2.20. Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Elektrėnų savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. 2.21. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2013–2014 mokslo metams patvirtinimo.
 23. 2.22. Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 24. 2.23. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 25. 2.24. Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 26. 2.25. Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 27. 2.26. Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 28. 2.27. Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo
 29. 2.28. Dėl Jaunimo problemų sprendimo Elektrėnų savivaldybėje 2013–2018 m. plano patvirtinimo.
 30. 2.29. Dėl finansinės paramos skyrimo.
 31. 2.30. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2013 m. veiklos užduočių projektų patvirtinimo.
 32. 2.31. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 m. ataskaitai.
 33. 2.32. Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės struktūros suderinimo.
 34. 2.33. Dėl VšĮ Elektrėnų ligoninės struktūros suderinimo.
 35. 2.34. Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro struktūros suderinimo.
 36. 2.35. Dėl VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro struktūros suderinimo.
 37. 2.36. Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros suderinimo.
 38. 2.37. Dėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros suderinimo.
 39. 2.38. Dėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos struktūros suderinimo.
 40. 2.39. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo.
 41. 2.40. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos pratęsimo.
 42. 2.41. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
 43. 2.42. Dėl vietinės bendrojo naudojimo sistemos, skirtos gamtinėms dujoms skirstyti, pardavimo.
 44. 2.43. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei „STEDRA“.
 45. 2.44. Dėl patalpų nuomos MB „Biohumus development“.
 46. 1 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Gintarės Sabonienės atleidimo iš pareigų.
 47. 2 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo.