Posėdžio data: 
Tre, 2013-06-26
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Ūkio reikalų komiteto sudėties dalinio pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudėties dalinio pakeitimo.
 4. 2.3. Dėl komisijų sudėties pakeitimo.
 5. 2.4. Dėl projekto „ Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra“ tęstinumo užtikrinimo.
 6. 2.5. Dėl 2013-02-13 tarybos sprendimo Nr. TS-4 dalinio pakeitimo.
 7. 2.6. Dėl Elektrėnų ledo rūmų plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 9. 2.8. Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
 10. 2.9. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2013 metams.
 11. 2.10. Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, nustatymo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 12. 2.11. Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo Olgai Klubinai.
 13. 2.12. Dėl Reginos Vaidogienės atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
 14. 2.13. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. TS-169 „Dėl gyvūnų laikymo taisyklių patvirtinimo“ panaikinimo.
 15. 2.14. Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. 2.15. Dėl Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotines sesijos moky
 17. 2.16. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimo Nr. TS-248 „Dėl Mokinių pavežėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 18. 2.17. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patikslinimo.
 19. 2.18. Dėl pritarimo UAB „VAATC“ pasiūlymui.
 20. 2.19. Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 punkto pakeitimo.
 21. 2.20. Dėl turto perdavimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centrui.
 22. 2.21.Dėl negyvenamųjų patalpų Taikos g. 6A Elektrėnuose nuomos.
 23. 2.22. Dėl Energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.
 24. 2 pap. kl. Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą.