Posėdžio data: 
Tre, 2013-08-28
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
 3. 2.2. Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos personalinės sudėties dalinio pakeitimo.
 5. 2.4. Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2013 metų sąmatos patikslinimo.
 6. 2.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo papildymo.
 7. 2.6. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2012 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo.
 9. 2.8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „VAATC” atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių.
 10. 2.9. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.
 11. 2.10. Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.
 12. 2.11. Dėl pritarimo projekto „Elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje (II etapas)“ teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.
 13. 2.12. Dėl kandidato teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“.
 14. 2.13. Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ pastato atnaujinimas“ teikimui gauti paramą pagal Klimato kaitos specialiąją programą.
 15. 2.14. Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų pradinės mokyklos pastato atnaujinimas“ teikimui gauti paramą pagal Klimato kaitos specialiąją programą.
 16. 2.15. Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos pastato atnaujinimas“ teikimui gauti paramą pagal Klimato kaitos specialiąją programą.
 17. 2.16.Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-159 dalinio pakeitimo.
 18. 2.17. Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams.
 19. 2.18. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2013–2014 mokslo metais ir priėmimo į bendrojo ugdymo mok
 20. 2.19. Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 21. 2.20. Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 22. 2.21. Dėl lėšų skyrimo ir 2013 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos dalinio pakeitimo.
 23. 2.22. Dėl pritarimo parengtai žemės sklypo (kad. Nr. 7957/0001:30, unik. Nr. 7957-0001-0030) detaliojo plano koncepcijai.
 24. 2.23. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.
 25. 2.24. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.
 26. 2.25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų patvirtinimo.
 27. 2.26. Dėl bendrosios nuosavybės priežiūros administravimo tarifo patvirtinimo.
 28. 2.27. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pasitikėjimo teise.
 29. 2.28. Dėl Apleistų, neprižiūrimų ir nenaudojamų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.