Posėdžio data: 
Tre, 2013-10-23
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. 2.3. Dėl laikinosios komisijos sudarymo neformaliojo švietimo paslaugų teikimo organizavimo ir užtikrinimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje problemoms išnagrinėti.
 5. 2.4. Dėl Vievio ežero būklės, lygio kitimo ir aplinkinių vandens telkinių bei pritekėjimo įtakos įvertinimo studijos atlikimo.
 6. 2.5. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitai.
 7. 2.6. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo.
 8. 2.7. Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą.
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. 2.9. Dėl leidimo ledo ritulio klubui HC „Baltica“ registruoti buveinę.
 11. 2.10. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės dalyvavimui projekte „Socialinio dialogo skatinimas“.
 12. 2.11. Dėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Vaidui Ratkevičiui skyrimo.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-223 dalinio pakeitimo.
 14. 2.13. Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo.
 15. 2.14. Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.
 16. 2.15. Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime.
 17. 2.16. Dėl Kazokiškių seniūnijos Kazokiškių kaimo II-ųjų kapinių ir Vievio seniūnijos Kurkliškių kaimo kapinių statuso pakeitimo.
 18. 2.17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.
 19. 2.18. Dėl statinių nugriovimo ir lėšų skyrimo.
 20. 2.19. Dėl pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnai, remonto darbų patvirtinimo ir patirtų išlaidų įskaitymo į nuompinigius.
 21. 2.20. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Idemus“.
 22. 2.21. Dėl leidimo Elektrėnų seniūnijai įsigyti specialųjį automobilį.
 23. 2.22. Dėl Kazokiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijos investicinio projekto rengimo ir pritarimo paraiškos teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.
 24. 2.23. Dėl pritarimo investiciniam projektui „Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio ir Balceriškių kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcija“.
 25. 1 pap. kl. Dėl detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo.
 26. 2 pap. kl. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.