Posėdžio data: 
Tre, 2013-11-27
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
 3. 2.2. Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2013 metų sąmatos patikslinimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo.
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. 2.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-05-29 sprendimo Nr. TS-146 „Dėl Elektrėnų savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeit
 7. 2.6. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai, nustatymo.
 8. 2.7. Dėl žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų ir kitų skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.
 9. 2.8. Dėl viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, Elektrėnų savivaldybės teritorijoje 2014 metams sąrašo ir programos patvirtinimo.
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS – 190 „Dėl Elektrėnų ledo rūmų plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros“ dalinio pakeitimo.
 11. 2.10. Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės profesinei sąjungai „Solidarumas“ registruoti buveinę.
 12. 2.11. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komisijų sudėties pakeitimo.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudėties pakeitimo.
 14. 2.13. Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijos nari
 15. 2.14. Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudėties dalinio pakeitimo.
 16. 2.15. Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo.
 17. 2.16. Dėl VĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje esamų gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo dokumento rengimo.
 18. 2.17. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.
 19. 2.18. Dėl žemės sklypo Zabarijos k. rezervavimo bendroms gyventojų reikmėms.
 20. 2.19. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo.
 21. 2.20. Dėl pritarimo projekto „Abromiškių svirno pritaikymas muziejaus veiklai“ paraiškos teikimui gauti Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų paramą ir įnašo dydžio nustatymo.
 22. 2.21. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jo perdavimo sveikatos priežiūros įstaigoms.
 23. 2.22. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Kazokiškių bendruomenei.
 24. 1 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus skyrimo.
 25. 2 pap. kl. Dėl detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo.
 26. 3 pap. kl. Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „LIREGUS“.
 27.