Posėdžio data: 
Pir, 2013-12-30
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013–2015 m. strateginio veiklos plano pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
 4. 2.3. Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. 2.4. Dėl Ingos Sabonienės atleidimo nuo žemės mokesčio.
 6. 2.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo nuostatų dalinio pakeitimo.
 7. 2.6. Dėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėties dalinio pakeitimo.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo.
 9. 2.8. Dėl turto perėmimo.
 10. 2.9. Dėl darbuotojų ir turto perėmimo.
 11. 2.10. Dėl Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 12. 2.11. Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 13. 2.12. Dėl Socialinės pašalpos teikimo ir Būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo tvarkos aprašų patvirtinimo.
 14. 2.13. Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos 1 ir 6 priedų panaikinimo.
 15. 2.14. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio nustatymo Virginijai Speičienei.
 16. 2.15. Dėl leidimo subnuomoti patalpas.
 17. 2.16. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Taikos g. 6B Elektrėnuose, nuomos konkurso.
 18. 2.17. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-06-26 sprendimo Nr. TS–203 „Dėl turto perdavimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centrui“ 1 punkto papildymo.
 19. 1 pap. kl. Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės sportinio judėjimo asociacijai registruoti buveinę.
 20. 2 pap. kl. Dėl teritorinės Elektrėnų savivaldybės švietimo sektoriaus kolektyvinės sutarties pasirašymo.