Posėdžio data: 
Tre, 2014-01-29
 1. potvarkis
 2. 2.2. Dėl tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS–290 „Dėl 2013 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo“ dalinio pakeitimo.
 3. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS – 268 „Dėl viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, Elektrė
 4. 2.4. Dėl leidimo įsigyti ledo valymo mašiną ir jos perdavimo panaudos teise VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centrui.
 5. 2.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-08-25 sprendimo Nr. TS – 179 „Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės priežiūros administrator
 6. 2.6. Dėl mero darbo užmokesčio patvirtinimo.
 7. 2.7. Dėl mero pavaduotojo darbo užmokesčio patvirtinimo.
 8. 2.8. Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams.
 9. 2.9. Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimo.
 10. 2.10. Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo.
 11. 2.11. Dėl Privalomų reikalavimų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams pateikimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 12. 2.12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.
 13. 1 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano 1 priedo pa