Posėdžio data: 
Tre, 2014-02-26
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo.
 5. 2.4. Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2014 metų sąmatos patvirtinimo.
 6. 2.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų patvirtinimo.
 7. 2.6. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-11-30 sprendimo Nr. TS – 269 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. TS – 144 „Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilga
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimo Nr. TS – 47 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo.
 10. 2.9. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos Olgai Klubinai.
 11. 2.10. Dėl pritarimo komisijos išvadoms ir pasiūlymams.
 12. 2.11. Dėl leidimo atlikti nuomojamų pastatų pagerinimo darbus.
 13. 2.12. Dėl leidimo asociacijai žvejų klubui „Elektrėnų tritonas“ registruoti buveinę.
 14. 2.13. Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. 2.14. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, m
 16. 2.15. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-05-29 sprendimo Nr. TS-159 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2013–2014 mokslo metams patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 17. 2.16. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 18. 2.17. Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimo.
 19. 2.18. Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo.
 20. 2.19. Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo.
 21. 2.20. Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.
 22. 2.21. Dėl detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo.
 23. 2.22. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.
 24. 2.23. Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 25. 2.24. Dėl pritarimo „Atviro jaunimo centro kūrimas ir darbo su rizikos grupės vaikais ir jaunimu paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ paraiškos teikimui gauti Europos ekonominės erdvės finansinių
 26. 2.25. Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.
 27. 2.26. Dėl leidimo registruoti buveinę ir negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Elektrėnų radijos klubui.
 28. 2.27. Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Elektrėnų bendruomenei Elektrėnų kraštui.