Posėdžio data: 
Tre, 2014-03-26
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano papildymo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ dalinio pakeitimo.
 5. 2.4. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų kultūros centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą.
 6. 2.5. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą.
 7. 2.6. Dėl viešosios įstaigos Vievio kultūros centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininko tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo.
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2014–2015 mokslo metais ir priėmimo į bendrojo ugdymo moky
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 11. 2.10. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 12. 2.11. Dėl Socialinės srities įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų patvirtinimo.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų nuostatų dalinio pakeitimo.
 14. 2.13. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo.
 15. 2.14. Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.
 16. 2.15. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties patvirtinimo.
 17. 1 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-138 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti
 18. 2 pap. kl. Dėl laikinai einančios Elektrėnų vaikų dienos centro direktoriaus pareigas Vitos Kijanskaitės atleidimo iš pareigų ir terminuotos darbo sutarties nutraukimo.