Posėdžio data: 
Tre, 2014-05-28
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 3. 2.2. Dėl įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui.
 4. 2.3. Dėl leidimo UAB „Žaibas“ registruoti buveinę.
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 6. 2.5. Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ tikslingumui.
 7. 2.6. Dėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos.
 8. 2.7. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų terminų nustatymo 2014 metams.
 9. 2.8. Dėl garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Energetikas“ 2014 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio.
 10. 2.9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams.
 11. 2.10. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo.
 12. 2.11. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2014–2015 mokslo metams patvirtinimo.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo.
 14. 2.13. Dėl mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės meno mokyklos tvarkos patvirtinimo.
 15. 2.14. Dėl pritarimo paslaugų teikimui.
 16. 2.15. Dėl priedo nustatymo VšĮ Elektrėnų ligoninės direktoriui.
 17. 2.16. Dėl priedo nustatymo VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriui.
 18. 2.17. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai.
 19. 2.18. Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.
 20. 2.19. Dėl žemės sklypų kad. Nr. 7930/002:423 ir 7930/0002:250 Elektrėnuose nuomos.
 21. 2.20. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.
 22. 2.21. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.
 23. 2.22. Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 ir 31.6 punktų pakeitimo.
 24. 2.23. Dėl gatvių, vietinių kelių priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainių pakeitimo.
 25. 2.24. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos ir 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 26. 2.25. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai.
 27. 2.26. Dėl Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.
 28. 2.27. Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai.
 29. 2.28. Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai.
 30. 2.29. Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 31. 2.30. Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 32. 2.31. Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 33. 2.32. Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.
 34. 2.33. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 35. 2.34. Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 36. 2.35. Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 37. 2.36. Dėl Elektrėnų savivaldybės Pylimų vaikų lopšelio-darželio 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 38. 2.37. Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 39. 2.38. Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 40. 2.39. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2013 m. vadovo veiklos ataskaitai.
 41. 2.40. Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 42. 2.41. Dėl Elektrėnų meno mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 43. 2.42. Dėl Elektrėnų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 44. 2.43. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 45. 2.44. Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 46. 2.45. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos ir 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 47. 2.46. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.
 48. 2.47. Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 49. 2.48. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos 2014–2016 metų strateginiam planui.
 50. 2.49. Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.
 51. 2.50. Dėl Elektrėnų socialinės globos namų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.
 52. 2.51. Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai.
 53. 2.52. Dėl Elektrėnų vaikų globos namų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.
 54. 2.53. Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.
 55. 2.54. Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai.
 56. 2.55. Informacija, paklausimai.
 57. 1 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano papildymo.
 58. 2 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-01-29 sprendimo Nr. TS-3 "Dėl leidimo įsigyti ledo valymo mašiną ir jos perdavimo panaudos teise VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centrui" 1 punkto pakeitimo.
 59. 3 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo".
 60. 4 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo Viktoro Valiušio atleidimo iš pareigų.
 61. 5 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.