Posėdžio data: 
Tre, 2014-06-25
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto personalinės sudėties dalinio pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos sudarytų komisijų personalinės sudėties dalinio pakeitimo.
 4. 2.3. Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą.
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą.
 6. 2.5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Elektrėnų komunalinio ūkio stebėtojų tarybos personalinės sudėties dalinio pakeitimo.
 7. 2.6. Dėl teniso aikštelės renovacijos ir naudojimo.
 8. 2.7. Dėl prekybos savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais vietos nustatymo.
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 10. 2.9. Dėl Privatizavimo fondo 2013 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 11. 2.10. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 12. 2.11. Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo.
 14. 2.13. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano papildymo.
 15. 2.14. Dėl pritarimo dalyvavimui konkurse.
 16. 2.15. Dėl priedų nustatymo.
 17. 2.16. Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.
 18. 2.17. Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo.
 19. 2.18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo.
 20. 2.19. Dėl leidimo registruoti buveinę ir negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Lietuvos ledo ritulio muziejui.
 21. 2.20. Dėl mokomojo autodromo Elektrinės g. 16A Elektrėnuose nuomos.
 22. 2.21. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo Darbo partijai.
 23. 2.22. Dėl statinio pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 24. 2.23. Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal vietos plėtros 2009–2014 strategiją“ dalinio pakeitimo.
 25. 2.24. Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Elektrėnų savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštelėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arb
 26. 2.25. Dėl Elektrėnų savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių 4.2, 5, 7, 8 ir 9 punktų pakeitimo.
 27. 2.26. Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo.
 28. 2.27. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos struktūros ir etatų skaičiaus patvirtinimo.
 29. 1 pap. kl. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.