Rezultatai

2.23. Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal vietos plėtros 2009–2014 strategiją“ dalinio pakeitimo.