Posėdžio data: 
Tre, 2014-08-27
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS-129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ ketvirto punkto pakeitimo
 5. 2.4. Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. 2.5. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo.
 7. 2.6. Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ konkurso dėl koncesijos suteikimo dokumentų patvirtinimo ir konkurso etapų nustatymo.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos personalinės sudėties dalinio pakeitimo.
 9. 2.8. Dėl leidimo viešajai įstaigai ledo ritulio klubui „Žalgiris“ registruoti buveinę.
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS–203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. 2.10. Dėl kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo.
 12. 2.11. Dėl specialistų poreikio suderinimo ir pritarimo studijų apmokėjimui.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2014–2015 mokslo metais patikslinimo.
 14. 2.13. Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams.
 15. 2.14. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-05-28 sprendimo Nr. TS-106 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2014–2015 mokslo metams patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 16. 2.15. Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymo.
 17. 2.16. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.
 18. 2.17. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo.
 19. 2.18. Dėl žemės Alesninkų k. rezervavimo visuomenės reikmėms.
 20. 2.19. Dėl leidimo kelmų šalinimo įrengimui įsigyti.
 21. 2.20. Dėl gatvių, vietinių kelių priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainių pakeitimo.
 22. 2.21. Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos pagrindais žvejų klubui Elektrėnų tritonas.
 23. 2.22. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo.
 24. 2.23. Dėl statinių ir inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Elektrėnų komunaliniam ūkiui.