Rezultatai

2.15. Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymo.