Posėdžio data: 
Tre, 2014-09-24
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio planavimo komisijos nuostatų patvirtinimo.
 5. 2.4. Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.
 6. 2.5. Dėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimo.
 7. 2.6. Dėl prekybos įkainių Vievio miesto turgavietėje patvirtinimo.
 8. 2.7. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai.
 9. 2.8. Dėl pakeistų Elektrėnų savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo.
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-05-28 sprendimo Nr. TS-112 „Dėl žemės sklypų kad. Nr. 7930/0002:423 ir 7930/0003:250 Elektrėnuose nuomos“ sustabdymo.
 11. 2.10. Dėl leidimo S. Kutyrevo individualiai įmonei registruoti buveinę.
 12. 2.11. Dėl leidimo asociacijai LRK „Energija“ registruoti buveinę ir stojimo į asociaciją.
 13. 2.12. Dėl komercinės reklamos įrengimo ant uždarosios akcinės bendrovės Elektrėnų komunalinio ūkio keleivių transporto priemonių tarifo nustatymo.
 14. 2.13. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro paslaugų kainų patvirtinimo.
 15. 2.14. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-187 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus vidurkio kla
 16. 2.15. Dėl Elektrėnų savivaldybės meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.
 17. 2.16. Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtin
 18. 2.17.Dėl Mokamų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo vaikų dienos centruose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 19. 2.18. Dėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 20. 2.19. Dėl papildomų specialiųjų socialinių paslaugų Elektrėnų vaikų globos namuose teikimo.
 21. 2.20. Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. 2.21. Dėl leidimo atlikti pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnai, fasado remonto darbus.
 23. 2.22. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“.
 24. 2.23. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų pakeitimo.
 25. 2.24. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamųjų pakeitimo.
 26. 2.25. Dėl Elektrėnų savivaldybės miestų gatvių, žaliųjų plotų ir kitų viešųjų vietų priežiūros ir tvarkymo įkainių patvirtinimo.
 27. 2.26. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų priežiūros maksimalių diferencijuotų tarifų pakeitimo.
 28. 2.27. Dėl patalpų Draugystės g. 20 Elektrėnuose pagerinimo išlaidų įskaitymo į nuompinigius.