Rezultatai

2.4. Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.