Posėdžio data: 
Tre, 2014-11-05
 1. potvarkis
 2. 2.1.Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.
 3. 2.2.Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo.
 4. 2.3.Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimu Nr. TS-60 „Dėl paskolų ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo.
 5. 2.4.Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimu Nr. TS-17 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo.
 6. 2.5.Dėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos.
 7. 2.6.Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „LIREGUS“.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. 2.8. Dėl leistino atstumo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nustatymo.
 10. 2.9. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo.
 11. 2.10.Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.
 12. 2.11.Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, nustatymo.
 13. 2.12.Dėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos personalinės sudėties dalinio pakeitimo.
 14. 2.13.Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai.
 15. 2.14.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ karšto vandens pardavimo kainos daugiabučių namų gyventojams patvirtinimo.
 16. 2.15.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ paviršinių nuotekų tarifo pakeitimo.
 17. 2.16.Dėl tarifo už daugiabučių namų laiptinių valymą patvirtinimo.
 18. 2.17.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ bendrosios nuosavybės priežiūros administravimo tarifo patvirtinimo.
 19. 2.18.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prižiūrimų daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės priežiūros (eksploatacijos) tarifų patvirtinimo.
 20. 2.19.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo tarifų patvirtinimo.
 21. 2.20. Dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti viešosios įstaigos Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno dalyvio kompetencijai pagal įstatymus priskirtas pareigas ir įgyve
 22. 2.21. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos automobilio nuomos kainos nustatymo.
 23. 2.22. Dėl Apmokėjimo už darbą Elektrėnų savivaldybės tarybos, savivaldybės mero (mero pavaduotojo), savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų su
 24. 2.23.Dėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų vaikų dienos centrą.
 25. 2.24.Dėl Elektrėnų savivaldybės teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 26. 2.25. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimų, kurie yra teisės aktų registro objektai, saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. 2.26. Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo.
 28. 2.27.Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 29. 2.28.Dėl Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyk
 30. 2.29.Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-188 „Dėl tarnybinių koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams“ pakeitimo.
 31. 2.30.Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo ir nuomos mokesčio patvirtinimo.
 32. 2.31.Dėl Maisto talonų ir pietų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 33. 2.32.Dėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės reabilitacijos centre tvarkos aprašo patvirtinimo.
 34. 2.33.Dėl Finansinės paramos būsto šildymo sistemai atnaujinti ar vandentiekio ir nuotekų tinklams įvesti tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. 2.34. Dėl Dienos socialinės globos paslaugų teikimo institucijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 36. 2.35. Dėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. 2.36. Dėl Dušo, pirties ir skalbimo paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 38. 2.37.Dėl Transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 39. 2.38.Dėl Socialinių paslaugų namuose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 40. 2.39.Dėl Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 41. 2.40.Dėl Kompensacijos už higienos priemonių įsigijimą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 42. 2.41.Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.
 43. 2.42.Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo.
 44. 2.43.Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo.
 45. 2.44. Dėl Elektrėnų kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 46. 2.45.Dėl Elektrėnų kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.
 47. 2.46.Dėl Vievio kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 48. 2.47. Dėl Vievio kultūros centro paslaugų įkainių patvirtinimo.
 49. 2.48. Dėl pavadinimų gatvėms Semeliškių mstl. Pakalniškių ir Juodelių k. suteikimo.
 50. 2.49. Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime.
 51. 2.50. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo
 52. 2.51.Dėl Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos pakeitimo.
 53. 2.52. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Liberalų sąjūdžio Elektrėnų skyriui.
 54. 2.53. Dėl patalpų, esančių Draugystės g. 20, Elektrėnai, remonto darbų patvirtinimo.
 55. 2.54. Dėl negyvenamųjų patalpų Rungos g. 22 Elektrėnuose nuomos.
 56. 2.55. Dėl patalpų, esančių Elektrinės g. 11, Elektrėnai, remonto darbų patvirtinimo.
 57. 2.56. Dėl negyvenamųjų patalpų Taikos g. 6a Elektrėnuose nuomos.
 58. 2.57. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ keleivių pavėžėjimo tarifų pakeitimo.
 59. 2.58. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamųjų pakeitimo.
 60. 2.59. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo.
 61. 2.60. Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršruto.
 62. 2.61. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų žinios“.
 63. 2.62.Dėl ūkininko ūkio registravimo dokumentų išdavimo įkainių patvirtinimo.
 64. 1 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-09-24 sprendimo Nr. TS-218 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ dalinio pakeitimo.