Rezultatai

2.34. Dėl Dienos socialinės globos paslaugų teikimo institucijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.