Posėdžio data: 
Ant, 2014-12-30
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-60 „Dėl paskolų ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo.
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimo Nr. TS-47 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo.
 6. 2.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo.
 7. 2.6. Dėl Viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenėse socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, 2015 metų sąrašo ir programos patvirtinimo.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Elektrėnų šeimos namų nuostatų patvirtinimo.
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos pareigybių, darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo.
 11. 2.10. Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų ir kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo.
 12. 2.11. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-71 „Dėl benamių gyvūnų gaudymo organizavimo“ patvirtinimo.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2015–2016 m. programos patvirtinimo.
 14. 2.13. Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudėties dalinio pakeitimo.
 15. 2.14. Dėl nuomojamo pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnų m., pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį.
 16. 2.15. Dėl nuomojamų patalpų, esančių Elektrinės g. 11, Elektrėnų mieste, pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį.
 17. 2.16. Dėl pastatų, esančių Draugystės g. 28, Elektrėnuose, nuomos.
 18. 2.17. Dėl patalpų, esančių Rungos g. 22 Elektrėnuose, nuomos.
 19. 2.18. Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir valstybės tarnautojų vertinimo komisij
 20. 2.19. Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų, sanatorinės mokyklos ir bendrojo ugdymo mokyklos vadovams.
 21. 2.20. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-248 patvirtinto Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 3 priedo pakeitimo.
 22. 2.21. Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 23. 2.22. Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 24. 2.23. Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 25. 2.24. Dėl Vievio kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 26. 2.25.Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.
 27. 2.26. Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos mokesčio už papildomą ugdymą patvirtinimo.
 28. 2.27. Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklą tvarkos aprašo.
 29. 2.28. Dėl Elektrėnų šeimos namų didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo.
 30. 2.29. Dėl tarybos 2014-03-26 sprendimo Nr. TS-46 „Dėl socialinės srities įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų patvirtinimo“ dalinio pateikimo.
 31. 2.30. Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių, darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo.
 32. 2.31. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 33. 2.32.Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 34. 2.33. Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimo.
 35. 2.34. Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų ne įstaigos gyventojams teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.
 36. 2.35. Dėl Socialinės paramos teikimo komisijos nuostatų patvirtinimo.
 37. 2.36.Dėl Elektrėnų savivaldybės ekologinio švietimo projektų priėmimo nuostatų 18, 19 ir 21 punktų pakeitimo.
 38. 2.37. Dėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo.
 39. 2.38. Dėl leidimo suformuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus ir patalpų paskirties pakeitimo.
 40. 2.39. Dėl statinio pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 41. 2.40. Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius Dvaro g. 4 ir Dvaro g. 9 Panerių k. Vievio sen. Elektrėnų sav.
 42. 2.41. Dėl narystės asociacijoje „Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė“.
 43. 1 pap. kl. Dėl leidimo UAB „GV INOVACIJOS“ registruoti buveinę ir sutikimo perrašyti nuomos sutartį.