Rezultatai

2.6. Dėl Viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenėse socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, 2015 metų sąrašo ir programos patvirtinimo.