Rezultatai

2.18. Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir valstybės tarnautojų vertinimo komisij