Rezultatai

2.28. Dėl Elektrėnų šeimos namų didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo.