Posėdžio data: 
Ant, 2011-05-17
  1. darbotvarkė
  2. 2.3. Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ dalininko teisių perleidimo
  3. 2.10. Dėl Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijos sudarymo
  4. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-01-27 sprendimo Nr. TS – 12 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
  5. 2.13. Dėl etatų skaičiaus Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. patvirtinimo
  6. 2.14. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2011–2012 mokslo metams patvirtinimo
  7. 2.17. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo
  8. 2.18. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir pirmininko skyrimo
  9. 2.19. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2010 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo