Rezultatai

2.10. Dėl Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijos sudarymo