Rezultatai

2.23. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

Teisės akto projektas: