Rezultatai

2.24. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn