Rezultatai

2.25. Dėl statytojų atleidimo nuo neparduotų daugiabučių namų gyvenamųjų patalpų eksploatacijos mokesčių