Posėdžio data: 
Ket, 2012-12-27
 1. POTVARKIS
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 192 dalinio pakeitimo
 3. 2.2. Dėl savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
 4. 2.3. Dėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui skyrimo
 5. 2.4. Dėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui skyrimo
 6. 2.5. Dėl UAB Elektrėnų knygų centro direktoriaus išrinkimo
 7. 2.6. Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto ir 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patikslinimo
 8. 2.7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ reorganizavimo
 9. 2.8.Dėl 2012-02-02 susitarimo Nr. 01S-1 6 punkto dalinio pakeitimo
 10. 2.9. Dėl leidimo lizingo būdu nuomotis tarnybinius automobilius
 11. 2.10. Dėl patalpų nuomos renginiams konkurso
 12. 2.11. Dėl vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo Elektrėnų savivaldybėje
 13. 2.12. Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą“ teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo
 14. 2.13. Dėl pastato Rungos g. 12 (unik. Nr. 7996-1008-6018) Elektrėnų mieste rekonstrukcijos techninio projekto patvirtinimo
 15. 2.14.Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo
 16. 2.15. Dėl Šaltinio gatvės Elektrėnų mieste geografinių charakteristikų pakeitimo
 17. 2.16. Dėl tradicinių amatų mėgėjų ugdymo programos įvedimo Vievio meno mokykloje
 18. 2.17. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro paslaugų kainų patvirtinimo
 19. 2.18. Dėl tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 203 dalinio pakeitimo
 20. 2.19. Dėl Elektrėnų socialinės globos namų didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo
 21. 2.20. Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo
 22. 2.21. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės įstatų patvirtinimo
 23. 2.22. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų dalinio pakeitimo
 24. 2.23. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų dalinio pakeitimo
 25. 2.24. Dėl viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų dalinio pakeitimo
 26. 2.25. Dėl viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos įstatų dalinio pakeitimo
 27. 2.26. Dėl viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės įstatų dalinio pakeitimo
 28. 2.27. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Gintarinė jūra“
 29. 2.28. Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas
 30. 1 pap. kl. Dėl UAB „VAATC“ taršos