Posėdžio data: 
Tre, 2010-12-01
 1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo
 2. 2.1. Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
 3. 2.2. Dėl 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS – 143 „Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektų bendrajam finansavimui ėmimo“ priedo dalinio pakeitimo.
 4. 2.3.Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal ,,Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.
 5. 2.4. Dėl savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių
 6. 2.5. Dėl gyventojų apklausos paskelbimo.
 7. 2.6. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo projektų patvirtinimo.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų perskirstymo.
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 126 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2007 metams“ 2 punkto pakeitimo“ panaikinimo.
 10. 2.9. Dėl su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos patvirtinimo.
 11. 2.10. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. TS – 262 „Dėl leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išdavimo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo“ panaiki
 12. 2.11. Dėl žemės nuomos mokesčio.
 13. 2.12. Dėl žemės mokesčio.
 14. 2.13. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su Vilniaus apskrities valstybine mokesčių inspekcija pratęsimo.
 15. 2.14. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialams.
 16. 2.15. Dėl gamtinių dujų bendrojo naudojimo sistemų pardavimo.
 17. 2.16. Dėl statinių ir inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“.
 18. 2.17. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo.
 19. 2.18. Dėl pavedimo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ valdybai spręsti bendrovės direktoriaus Timofejaus Rusakovo atšaukimo iš pareigų klausimą.