Rezultatai

2.1. Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo