2014-05-28

Posėdžio data: 
Tre, 2014-05-28

Video 1 dalis


 Video 2 dalis

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2014-05-28

Posėdžio data: 
Tre, 2014-05-28
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 3. 2.2. Dėl įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui.
 4. 2.3. Dėl leidimo UAB „Žaibas“ registruoti buveinę.
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 6. 2.5. Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ tikslingumui.
 7. 2.6. Dėl Rasutės Bartkevičienės 2012 ir 2013 metų žemės mokesčio skolos.
 8. 2.7. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų terminų nustatymo 2014 metams.
 9. 2.8. Dėl garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Energetikas“ 2014 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio.
 10. 2.9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams.
 11. 2.10. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo.
 12. 2.11. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2014–2015 mokslo metams patvirtinimo.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo.
 14. 2.13. Dėl mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės meno mokyklos tvarkos patvirtinimo.
 15. 2.14. Dėl pritarimo paslaugų teikimui.
 16. 2.15. Dėl priedo nustatymo VšĮ Elektrėnų ligoninės direktoriui.
 17. 2.16. Dėl priedo nustatymo VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriui.
 18. 2.17. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai.
 19. 2.18. Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.
 20. 2.19. Dėl žemės sklypų kad. Nr. 7930/002:423 ir 7930/0002:250 Elektrėnuose nuomos.
 21. 2.20. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.
 22. 2.21. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.
 23. 2.22. Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 ir 31.6 punktų pakeitimo.
 24. 2.23. Dėl gatvių, vietinių kelių priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainių pakeitimo.
 25. 2.24. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos ir 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 26. 2.25. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai.
 27. 2.26. Dėl Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.
 28. 2.27. Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai.
 29. 2.28. Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai.
 30. 2.29. Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 31. 2.30. Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 32. 2.31. Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 33. 2.32. Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.
 34. 2.33. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 35. 2.34. Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 36. 2.35. Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 37. 2.36. Dėl Elektrėnų savivaldybės Pylimų vaikų lopšelio-darželio 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 38. 2.37. Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 39. 2.38. Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 40. 2.39. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2013 m. vadovo veiklos ataskaitai.
 41. 2.40. Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 42. 2.41. Dėl Elektrėnų meno mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 43. 2.42. Dėl Elektrėnų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 44. 2.43. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 45. 2.44. Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 46. 2.45. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos ir 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 47. 2.46. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.
 48. 2.47. Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai.
 49. 2.48. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos 2014–2016 metų strateginiam planui.
 50. 2.49. Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.
 51. 2.50. Dėl Elektrėnų socialinės globos namų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.
 52. 2.51. Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai.
 53. 2.52. Dėl Elektrėnų vaikų globos namų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.
 54. 2.53. Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai.
 55. 2.54. Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos ataskaitai.
 56. 2.55. Informacija, paklausimai.
 57. 1 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano papildymo.
 58. 2 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-01-29 sprendimo Nr. TS-3 "Dėl leidimo įsigyti ledo valymo mašiną ir jos perdavimo panaudos teise VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centrui" 1 punkto pakeitimo.
 59. 3 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo".
 60. 4 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo Viktoro Valiušio atleidimo iš pareigų.
 61. 5 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.

2014-04-30

Posėdžio data: 
Tre, 2014-04-30

Video 1 dalis


 Video 2 dalis

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2014-04-30

Posėdžio data: 
Tre, 2014-04-30
 1. potvarkis
 2. 2.1.Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos automobilio nuomos kainos nustatymo.
 3. 2.2. Dėl leidimo atlikti nuomojamų pastatų pagerinimo darbus.
 4. 2.3. Dėl patalpų nuomos sutarčių perdavimo.
 5. 2.4. Dėl 2012-02-02 susitarimo Nr. 01S-1 5.2. punkto dalinio pakeitimo.
 6. 2.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio plano patikslinimo.
 7. 2.6. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo.
 8. 2.7. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ sprendimui imti ilgalaikę paskolą ir leidimo įkeisti turtą.
 9. 2.8. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams.
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų patvirtinimo.
 11. 2.10. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.
 12. 2.11. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 194 „Dėl prekybos savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais organizavimo“ 2.5 punkto panaikinimo.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės Darnios energetikos veiksmų plano patvirtinimo.
 14. 2.13. Dėl statinių pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti.
 15. 2.14. Dėl tarybos 2010-08-25 sprendimo Nr. TS – 169 „Dėl asmenų delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę“ dalinio pakeitimo.
 16. 2.15. Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas.
 17. 2.16. Dėl leidimo suformuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus ir jų paskirties keitimo.
 18. 2.17. Dėl žemės sklypo įsigijimo.
 19. 2.18. Dėl Elektrėnų socialinės globos namų didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo.
 20. 2.19. Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo.
 21. 2.20. Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/ grupėms laikinai nedirbti vasarą.
 22. 2.21. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 23. 2.22. Dėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2013 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.
 24. 2.23. Dėl VšĮ Vievio kultūros centro 2013 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.
 25. 2.24. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2013 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.
 26. 2.25. Dėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 27. 2.26. Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 28. 2.27. Dėl VšĮ Elektrėnų ligoninės 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 29. 2.28. Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 30. 2.29. Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 31. 2.30. Dėl VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 32. 2.31. Dėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 33. 2.32. Dėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos 2013 m. veiklos ataskaitos ir 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 34. 2.33. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirtinimo.
 35. 2.34. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2014 m. veiklos užduočių projektų patvirtinimo.
 36. 2.35. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 m. ataskaitai.
 37. 2.36. Dėl VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo ir struktūros suderinimo.
 38. 2.37. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituoto 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvest
 39. 2.38. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo tarifų patvirtinimo.
 40. 2.39.Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.
 41. 2.40. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.
 42. 2.41. Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime.
 43. 2.42. Dėl leidimo Elektrėnų seniūnijai įsigyti krovininį automobilį.
 44. 1 pap. kl. Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro direktorės Agnės Sakalinskienės atleidimo iš pareigų ir neterminuotos darbo sutarties nutraukimo

2014-03-26

Posėdžio data: 
Tre, 2014-03-26

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2014-03-26

Posėdžio data: 
Tre, 2014-03-26
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano papildymo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ dalinio pakeitimo.
 5. 2.4. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų kultūros centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą.
 6. 2.5. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą.
 7. 2.6. Dėl viešosios įstaigos Vievio kultūros centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininko tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo.
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2014–2015 mokslo metais ir priėmimo į bendrojo ugdymo moky
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 11. 2.10. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 12. 2.11. Dėl Socialinės srities įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų patvirtinimo.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų nuostatų dalinio pakeitimo.
 14. 2.13. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo.
 15. 2.14. Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.
 16. 2.15. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties patvirtinimo.
 17. 1 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-138 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti
 18. 2 pap. kl. Dėl laikinai einančios Elektrėnų vaikų dienos centro direktoriaus pareigas Vitos Kijanskaitės atleidimo iš pareigų ir terminuotos darbo sutarties nutraukimo.

2014-02-26

Posėdžio data: 
Tre, 2014-02-26

 Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2014-02-26

Posėdžio data: 
Tre, 2014-02-26
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo.
 5. 2.4. Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2014 metų sąmatos patvirtinimo.
 6. 2.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų patvirtinimo.
 7. 2.6. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-11-30 sprendimo Nr. TS – 269 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. TS – 144 „Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilga
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimo Nr. TS – 47 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo.
 10. 2.9. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos Olgai Klubinai.
 11. 2.10. Dėl pritarimo komisijos išvadoms ir pasiūlymams.
 12. 2.11. Dėl leidimo atlikti nuomojamų pastatų pagerinimo darbus.
 13. 2.12. Dėl leidimo asociacijai žvejų klubui „Elektrėnų tritonas“ registruoti buveinę.
 14. 2.13. Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. 2.14. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, m
 16. 2.15. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-05-29 sprendimo Nr. TS-159 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2013–2014 mokslo metams patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
 17. 2.16. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 18. 2.17. Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimo.
 19. 2.18. Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo.
 20. 2.19. Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo.
 21. 2.20. Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.
 22. 2.21. Dėl detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo.
 23. 2.22. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.
 24. 2.23. Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 25. 2.24. Dėl pritarimo „Atviro jaunimo centro kūrimas ir darbo su rizikos grupės vaikais ir jaunimu paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ paraiškos teikimui gauti Europos ekonominės erdvės finansinių
 26. 2.25. Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.
 27. 2.26. Dėl leidimo registruoti buveinę ir negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Elektrėnų radijos klubui.
 28. 2.27. Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Elektrėnų bendruomenei Elektrėnų kraštui.

2014-01-29

Posėdžio data: 
Tre, 2014-01-29

 Video 


 

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2014-01-29

Posėdžio data: 
Tre, 2014-01-29
 1. potvarkis
 2. 2.2. Dėl tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS–290 „Dėl 2013 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo“ dalinio pakeitimo.
 3. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS – 268 „Dėl viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, Elektrė
 4. 2.4. Dėl leidimo įsigyti ledo valymo mašiną ir jos perdavimo panaudos teise VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centrui.
 5. 2.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-08-25 sprendimo Nr. TS – 179 „Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės priežiūros administrator
 6. 2.6. Dėl mero darbo užmokesčio patvirtinimo.
 7. 2.7. Dėl mero pavaduotojo darbo užmokesčio patvirtinimo.
 8. 2.8. Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams.
 9. 2.9. Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimo.
 10. 2.10. Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo.
 11. 2.11. Dėl Privalomų reikalavimų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams pateikimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 12. 2.12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.
Paieška
Nariams