2013-12-30

Posėdžio data: 
Pir, 2013-12-30

 Video 


 

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2013-12-30

Posėdžio data: 
Pir, 2013-12-30
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013–2015 m. strateginio veiklos plano pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
 4. 2.3. Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. 2.4. Dėl Ingos Sabonienės atleidimo nuo žemės mokesčio.

2013-11-27

Posėdžio data: 
Tre, 2013-11-27

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2013-11-27

Posėdžio data: 
Tre, 2013-11-27
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
 3. 2.2. Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2013 metų sąmatos patikslinimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo.

2013-10-23

Posėdžio data: 
Tre, 2013-10-23

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2013-10-23

Posėdžio data: 
Tre, 2013-10-23
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. 2.3. Dėl laikinosios komisijos sudarymo neformaliojo švietimo paslaugų teikimo organizavimo ir užtikrinimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje problemoms išnagrinėti.
 5. 2.4. Dėl Vievio ežero būklės, lygio kitimo ir aplinkinių vandens telkinių bei pritekėjimo įtakos įvertinimo studijos atlikimo.
 6. 2.5. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitai.
 7. 2.6. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo.
 8. 2.7. Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą.
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. 2.9. Dėl leidimo ledo ritulio klubui HC „Baltica“ registruoti buveinę.
 11. 2.10. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės dalyvavimui projekte „Socialinio dialogo skatinimas“.
 12. 2.11. Dėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Vaidui Ratkevičiui skyrimo.
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-223 dalinio pakeitimo.
 14. 2.13. Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo.
 15. 2.14. Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.
 16. 2.15. Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime.
 17. 2.16. Dėl Kazokiškių seniūnijos Kazokiškių kaimo II-ųjų kapinių ir Vievio seniūnijos Kurkliškių kaimo kapinių statuso pakeitimo.
 18. 2.17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.
 19. 2.18. Dėl statinių nugriovimo ir lėšų skyrimo.
 20. 2.19. Dėl pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnai, remonto darbų patvirtinimo ir patirtų išlaidų įskaitymo į nuompinigius.
 21. 2.20. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Idemus“.
 22. 2.21. Dėl leidimo Elektrėnų seniūnijai įsigyti specialųjį automobilį.
 23. 2.22. Dėl Kazokiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijos investicinio projekto rengimo ir pritarimo paraiškos teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.
 24. 2.23. Dėl pritarimo investiciniam projektui „Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio ir Balceriškių kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcija“.
 25. 1 pap. kl. Dėl detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo.
 26. 2 pap. kl. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.

2013-08-28

Posėdžio data: 
Tre, 2013-08-28

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2013-08-28

Posėdžio data: 
Tre, 2013-08-28
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
 3. 2.2. Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos personalinės sudėties dalinio pakeitimo.
 5. 2.4. Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2013 metų sąmatos patikslinimo.
 6. 2.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo papildymo.
 7. 2.6. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2012 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo.
 9. 2.8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „VAATC” atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių.
 10. 2.9. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.
 11. 2.10. Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.
 12. 2.11. Dėl pritarimo projekto „Elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje (II etapas)“ teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.
 13. 2.12. Dėl kandidato teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“.
 14. 2.13. Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ pastato atnaujinimas“ teikimui gauti paramą pagal Klimato kaitos specialiąją programą.
 15. 2.14. Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų pradinės mokyklos pastato atnaujinimas“ teikimui gauti paramą pagal Klimato kaitos specialiąją programą.
 16. 2.15. Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos pastato atnaujinimas“ teikimui gauti paramą pagal Klimato kaitos specialiąją programą.
 17. 2.16.Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-159 dalinio pakeitimo.
 18. 2.17. Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams.
 19. 2.18. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2013–2014 mokslo metais ir priėmimo į bendrojo ugdymo mok
 20. 2.19. Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 21. 2.20. Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 22. 2.21. Dėl lėšų skyrimo ir 2013 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos dalinio pakeitimo.
 23. 2.22. Dėl pritarimo parengtai žemės sklypo (kad. Nr. 7957/0001:30, unik. Nr. 7957-0001-0030) detaliojo plano koncepcijai.
 24. 2.23. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.
 25. 2.24. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.
 26. 2.25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų patvirtinimo.
 27. 2.26. Dėl bendrosios nuosavybės priežiūros administravimo tarifo patvirtinimo.
 28. 2.27. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pasitikėjimo teise.
 29. 2.28. Dėl Apleistų, neprižiūrimų ir nenaudojamų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2013-06-26

Posėdžio data: 
Tre, 2013-06-26

2013-06-26

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2013-06-26

Posėdžio data: 
Tre, 2013-06-26
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Ūkio reikalų komiteto sudėties dalinio pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudėties dalinio pakeitimo.
 4. 2.3. Dėl komisijų sudėties pakeitimo.
 5. 2.4. Dėl projekto „ Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra“ tęstinumo užtikrinimo.
 6. 2.5. Dėl 2013-02-13 tarybos sprendimo Nr. TS-4 dalinio pakeitimo.
 7. 2.6. Dėl Elektrėnų ledo rūmų plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros.
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 9. 2.8. Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
 10. 2.9. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2013 metams.
 11. 2.10. Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, nustatymo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 12. 2.11. Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo Olgai Klubinai.
 13. 2.12. Dėl Reginos Vaidogienės atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
 14. 2.13. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. TS-169 „Dėl gyvūnų laikymo taisyklių patvirtinimo“ panaikinimo.
 15. 2.14. Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. 2.15. Dėl Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotines sesijos moky
 17. 2.16. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimo Nr. TS-248 „Dėl Mokinių pavežėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 18. 2.17. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patikslinimo.
 19. 2.18. Dėl pritarimo UAB „VAATC“ pasiūlymui.
 20. 2.19. Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 punkto pakeitimo.
 21. 2.20. Dėl turto perdavimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centrui.
 22. 2.21.Dėl negyvenamųjų patalpų Taikos g. 6A Elektrėnuose nuomos.
 23. 2.22. Dėl Energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.
 24. 2 pap. kl. Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą.
Paieška
Nariams