2013-05-29

Posėdžio data: 
Tre, 2013-05-29

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2013-05-29

Posėdžio data: 
Tre, 2013-05-29
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėties pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų dalinio pakeitimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymo.
 5. 2.4. Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos paramą pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

2013-04-24

Posėdžio data: 
Tre, 2013-04-24

Video 1 dalis


Video 2 dalis

 

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2013-04-24

Posėdžio data: 
Tre, 2013-04-24
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl pritarimo dalyvavimui Merų pakto iniciatyvoje.
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo.

2013-03-27

Posėdžio data: 
Tre, 2013-03-27

Video 1 dalis


 Video 2 dalis

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2013-03-27

Posėdžio data: 
Tre, 2013-03-27
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.
 3. 2.2. Dėl 2013 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
 4. 2.3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti.
 5. 2.4. Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ilgalaikės paskolos garantijos.

2013-02-13

Posėdžio data: 
Tre, 2013-02-13

Video 1 dalis


 Video 2 dalis

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2013-02-13

Posėdžio data: 
Tre, 2013-02-13
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patikslinimo
 4. 2.3.Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2012-12-27

Posėdžio data: 
Ket, 2012-12-27

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2012-12-27

Posėdžio data: 
Ket, 2012-12-27
 1. POTVARKIS
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 192 dalinio pakeitimo
 3. 2.2. Dėl savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
 4. 2.3. Dėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui skyrimo
 5. 2.4. Dėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui skyrimo
Paieška
Nariams