2012-11-28

Posėdžio data: 
Tre, 2012-11-28

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2012-11-28

Posėdžio data: 
Tre, 2012-11-28
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudėties pakeitimo
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudėties pakeitimo
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisijos personalinės sudėties dalinio pakeitimo

2012-10-31

Posėdžio data: 
Tre, 2012-10-31

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2012-10-31

Posėdžio data: 
Tre, 2012-10-31
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos personalinės sudėties pakeitimo
 4. 2.3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ reorganizavimo sąlygų vertinimo
 5. 2.4. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro įstatų papildymo
 6. 2.5. Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2013–2014 metų programos patvirtinimo
 7. 2.6. Dėl Elektrėnų savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2012–2013 m. patvirtinimo
 8. 2.7. Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto ir 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patikslinimo
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
 10. 2.9. Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „Liregus“
 11. 2.10. Dėl žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo
 12. 2.11. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 ir 31.6 punktų pakeitimo
 14. 2.15. Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo
 15. 2.16. Dėl Elektrėnų savivaldybės turto 2011 metų ataskaitos VT-02 metinė ir valstybės turto 2011 metų ataskaitos VT-01 metinė patvirtinimo
 16. 2.17. Dėl inžinerinių tinklų perėmimo iš akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“
 17. 2.18. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo
 18. 2.19. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
 19. 2.20. Dėl gyvenamosios patalpos, esančios Liepų g. 18-7 A Vievyje, perėmimo
 20. 2.21. Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo
 21. 2.22. Dėl jungtinės veiklos sutarties projekto patvirtinimo
 22. 2.14. Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos Elektrėnų savivaldybėje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo
 23. 2.24. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrai
 24. inf.
 25. 1 pap. kl. Dėl tarifo už daugiabučių namų laiptinių valymo patvirtinimo
 26. 2 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS – 159 „Dėl Elektrėnų savivaldybės objektų, finansuojamų iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, sąrašo pat
 27. 2.13.Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27 sprendimo Nr. TS – 203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ 2 ir 8 priedų pakeitimo

2012-09-26

Posėdžio data: 
Tre, 2012-09-26

Video

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2012-09-26

Posėdžio data: 
Tre, 2012-09-26
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudėties pakeitimo
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudėties pakeitimo
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komisijų sudėties pakeitimo
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

2012-08-22

Posėdžio data: 
Tre, 2012-08-22

Video 1 dalis

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2012-08-22

Posėdžio data: 
Tre, 2012-08-22
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui
 3. 2.2. Dėl įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui
 4. 2.3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ valdybos personalinės sudėties dalinio pakeitimo
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. TS – 30 dalinio pakeitimo
 6. 2.5. Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ likvidavimo
 7. 2.6. Dėl 2012 metų mokinio krepšelio asignavimų ir 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patikslinimo
 8. 2.7. Dėl projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų šalia Elektrėnų miesto Elektrinės, Šviesos, Pergalės ir Draugystės gatvių statyba“ vykdymo ir savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patiksl
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-04-28 sprendimo Nr. TS – 68 „Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeit
 10. 2.9. Dėl pastato Rungos g. 12 Elektrėnuose (unik. Nr. 7996-1008-6018) rekonstrukcijos, sutarties sudarymo ir įgaliojimų suteikimo
 11. 2.10. Dėl pastato Draugystės g. 28 Elektrėnuose (unik. Nr. 7996-9016-2035 (elingas) rekonstrukcijos ir įgaliojimų suteikimo
 12. 2.11. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo
 13. 2.12. Dėl Orio g. Abromiškių k. pavadinimo suteikimo
 14. 2.13. Dėl esamos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
 15. 2.14. Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo
 16. 2.15. Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams
 17. 2.16. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse 2012–2013 mokslo metais patikslinimo
 18. 2.17. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS – 35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano 1 priedo pakei
 19. 2.18. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS – 121 dalinio pakeitimo
 20. 2.19. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS – 122 dalinio pakeitimo
 21. 2.20. Dėl Elektrėnų pagrindinės mokyklos ir Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos archyvų
 22. 2.21. Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
 23. 2.22. Dėl Vaikų priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo
 24. 2.23. Dėl Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 25. 2.24. Dėl Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 26. 2.25. Dėl leidimo asociacijai Elektrėnų buriuotojų klubui „Poseidonas“ registruoti buveinę
 27. 2.26. Dėl negyvenamųjų patalpų Rungos g. 22 Elektrėnuose nuomos
 28. 2.27. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos daugiabučio namo, esančio Panerių kaime, Vievio seniūnijoje, Elektrėnų savivaldybėje, savininkų bendrijai „Panerių dvaras“
 29. 2.28. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27 sprendimo Nr. TS – 208 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų“ dalinio pakeitimo
 30. 2.29. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn
 31. 2.30. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
 32. 2.31. Dėl turto perėmimo
 33. 2.32. Dėl finansinės paramos būsto šildymo sistemai įrengti skyrimo
 34. 2.33. Dėl papildomų specialiųjų socialinių paslaugų VšĮ Elektrėnų vaikų globos namuose teikimo
 35. 2.34. Dėl Mokamų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo vaikų dienos centruose tvarkos aprašo patvirtinimo
 36. 2.35. Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos audito atlikimo
 37. 1 papildomas kl. Dėl pakaitinio valstybės tarnautojo skyrimo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigoms
 38. 2 papildomas kl. Dėl administracijos direktoriaus Arvydo Vyšniausko įgaliojimo

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2012-08-03

Posėdžio data: 
Pen, 2012-08-03
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus Henriko Petrausko atleidimo iš pareigų
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Bernoto atleidimo iš pareigų
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo

2012-08-03

Posėdžio data: 
Pen, 2012-08-03

Video 1 dalis

Paieška
Nariams