2012-06-27

Posėdžio data: 
Tre, 2012-06-27

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2012-06-27

Posėdžio data: 
Tre, 2012-06-27
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl savivaldybės kontrolieriaus
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės skolų pripažinimo beviltiškomis, apskaitos, nurašymo ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2012-05-30

Posėdžio data: 
Tre, 2012-05-30

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2012-05-30

Posėdžio data: 
Tre, 2012-05-30
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Narkotikų kontrolės ir Socialinės paramos teikimo komisijų sudėties pakeitimo
 3. 2.2. Dėl drausminės atsakomybės taikymo
 4. 2.3. Dėl Šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 5. 2.4. Dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui Henrikui Petrauskui

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2012-04-25

Posėdžio data: 
Tre, 2012-04-25
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
 3. 2.2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ valdybos sudarymo
 4. 2.3. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
 5. 2.4. Dėl nuomojamo turto pagerinimo išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį
 6. 2.5. Dėl 2009-04-29 sprendimo Nr. TS – 61 „Dėl pritarimo teikti projektus gauti Europos Sąjungos paramą pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ patikslinimo
 7. 2.6. Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo
 8. 2.7. Dėl Elektrėnų pagrindinės mokyklos likvidavimo
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos likvidavimo
 10. 2.9. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS – 110 patvirtinto Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo
 11. 2.10. Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ dalinio nuostatų pakeitimo
 12. 2.11. Dėl Vievio miesto teritorijos dalies tarp Vilniaus ir Kauno gatvių išvystymo koncepcijos
 13. 2.12. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo
 14. 2.13. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Elektrėnų buriuotojų klubu „Poseidonas“ patvirtinimo
 15. 2.14. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su savivaldybės įmone Elektrėnų vaistine pratęsimo
 16. 2.15. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Deinava“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Nemuno vaistinė“
 17. 2.16. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei „Verserma“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Vitatela“
 18. 2.17. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Elektrėnų savivaldybės 2-ajam notaro biurui
 19. 2.18. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Abromiškių bendruomenei
 20. 2.19. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Trakų g. Elektrėnuose, nuomos konkurso
 21. 2.20. Dėl leidimo asociacijai Elektrėnų šeimų klubui registruoti buveinę
 22. 2.21. Dėl Irmos Petrauskienės prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio
 23. 2.22. Dėl turto perėmimo ir perdavimo
 24. 2.23. Dėl Elektrėnų savivaldybės miestų gatvių, žaliųjų plotų ir kitų viešųjų vietų priežiūros ir tvarkymo
 25. 2.24. Dėl sutikimo perimti turtą savivaldybės nuosavybėn
 26. 2.25. Dėl buto Šarkinės g. 15-20 Elektrėnuose paskirties keitimo
 27. 2.26. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2012 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo
 28. 2.27. Dėl socialinės globos namų nuostatų patikslinimo
 29. 2.28. Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimo ir papildymo
 30. 2.29. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2011 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo
 31. 2.30. Dėl viešosios įstaigos Vievio poliklinikos ir viešosios įstaigos Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asme
 32. 2.31. Dėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2011 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo
 33. 2.32. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2011 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo
 34. 2.33. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2011 m. veiklos ir finansinės atskaitomybė ataskaitos patvirtinimo
 35. 2.34. Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro įkainių už teikiamas paslaugas patvirtinimo
 36. 2.35. Dėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2011 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimo
 37. 2.36. Dėl leidimo pirkti franšizės paslaugas
 38. 2.37. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitai
 39. 2.38. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai
 40. 2.39. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituoto 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvest
 41. 2.40. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2011 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtinimo
 42. 1 pap. kl. Dėl Elektrėnų savivaldybės objektų, finansuojamų iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, sąrašo patvirtinimo

2012-03-28

Posėdžio data: 
Tre, 2012-03-28

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2012-03-28

Posėdžio data: 
Tre, 2012-03-28
 1. potvrakis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos patvirtinimo
 3. 2.2. 25 Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto ir 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patikslinimo
 4. 2.3. Dėl savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS – 143 „Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektų bendrajam finansavimui ėmimo“ dalinio pakeitimo

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2012-03-07

Posėdžio data: 
Tre, 2012-03-07
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
 4. 2.3. Dėl Lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2012-02-01

Posėdžio data: 
Tre, 2012-02-01

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2012-02-01

Posėdžio data: 
Tre, 2012-02-01
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl Koncesijos sutarties nutraukimo
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. TS – 170 1 punkto dalinio pakeitimo
 4. 2.3. Dėl viešosios įstaigos Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno steigimo
Paieška
Nariams