2011-12-28

Posėdžio data: 
Tre, 2011-12-28

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2011-12-28

Posėdžio data: 
Tre, 2011-12-28
 1. potvarkis
 2. 2.2. Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui
 3. 2.3. Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Vievio meno mokyklos pastato (unikalus Nr. 7994-0028-4013) rekonstrukcijai
 4. 2.4. Dėl išlyginamosios mobiliosios grupės steigimo Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje
 5. 2.1. Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo
 6. 2.5. Dėl pritarimo rengti žemės sklypų kad. Nr. 4915/0002:301, 4915/0002:300, 4915/0002:193, 4915/0002:313 detalųjį planą
 7. 2.6. Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. Nr. 7967/0004:241 detalųjį planą
 8. 2.7. Dėl pavadinimų Vievio m. gatvėms suteikimo
 9. 2.8. Dėl Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
 10. 2.9. Dėl žemės mokesčio
 11. 2.10. Dėl žemės mokesčio
 12. 2.11. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-10-26 sprendimu Nr. TS – 252 patvirtinto Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvarkos aprašo 4 punkto panaikinimo
 13. 2.12. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių pratęsimo
 14. 2.13. Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Kranto g. 38, Vievis, privatizavimo
 15. 2.14. Dėl pastatų, esančių Elektrinės g. 21, Elektrėnai, remonto darbų pavirtinimo ir patirtų išlaidų įskaitymo į nuompinigius
 16. 2.15. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo

2011-11-30

Posėdžio data: 
Tre, 2011-11-30

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2011-11-30

Posėdžio data: 
Tre, 2011-11-30
 1. Potvarkis
 2. 2.1.Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo
 3. 2.2. Dėl Elektrėnų savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo
 4. 2.3. Dėl Konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2011-10-26

Posėdžio data: 
Tre, 2011-10-26
 1. Potvarkis
 2. 2.1. Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo
 3. 2.2. Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui
 4. 2.3. Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo
 5. 2.5. Dėl pastato, esančio Draugystės g. 22, Elektrėnuose, nuomos
 6. 2.6. Dėl pritarimo teikti projektą finansinei paramai gauti iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
 7. 2.7. Dėl pritarimo teikti projektą „Naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas Semeliškių vidurinės mokyklos katilinėje“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą
 8. 2.8. Dėl planuojamo įgyvendinti projekto „Mažai taršių autobusų įsigijimas atnaujinant uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ autobusų parko transporto priemones“
 9. 2.9. Dėl Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo
 10. 2.10. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo
 11. 2.11. Dėl buto, esančio Mokyklos g. 15-3 Vievyje, perėmimo
 12. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo
 13. 2.13. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo
 14. 2.14. Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
 15. 2.15. Dėl įgaliojimų suteikimo
 16. 2.17. Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2011–2020 metų programos ir jos įgyvendinimo 2011–2015 metų priemonių plano patvirtinimo
 17. 2.18. Dėl nulinio mokesčių tarifo taikymo gyvenamųjų patalpų (valdų) savininkams, kai paslaugomis nesinaudojama
 18. 2.19. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ valdybos nario pakeitimo
 19. 2.20. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo
 20. 2.22. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Elektrėnų savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo
 21. 1 pap. kl. Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise viešajai įstaigai Elektrėnų ligoninei
 22. informacija

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2011-09-28

Posėdžio data: 
Tre, 2011-09-28
 1. 2.2. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitai
 2. 2.3. Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo
 3. 2.4. Dėl pritarimo teikti projektus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. parengimas“ ir bendrojo finansavimo d
 4. 2.5. Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo
 5. 2.6. Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą
 6. 2.7. Dėl projekto bendrojo finansavimo
 7. 2.9 Dėl Elektrėnų savivaldybės turto 2010 metų ataskaitos VT – 02 metinė ir Valstybės turto 2010 metų ataskaitos VT – 01 metinė tvirtinimo
 8. 2.10. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo
 9. 2.11. Dėl esamos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
 10. 2.12. Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. Nr. 7914/0006:1021 detalųjį planą
 11. 2.13. Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams
 12. 2.14. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 mokslo metais patikslinimo
 13. 2.15. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 127 pakeitimo
 14. 2.16. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 128 pakeitimo
 15. 2.17. Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti nuostatų patvirtinimo
 16. 2.18. Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo
 17. 2.19. Dėl leidimo nuomotis lengvuosius automobilius
 18. 2.20. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS – 146 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Elektrėnų sav
 19. 2.21. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos nuostatų patvirtinimo
 20. 2.22. D. Aleksiūnienės inf.
 21. 2.22. Ketinimų protokolas
 22. 2.22. Etikos komisija
 23. potvarkis

2011-08-31

Posėdžio data: 
Tre, 2011-08-31

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2011-08-31

Posėdžio data: 
Tre, 2011-08-31
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui
 3. 2.2. Dėl pritarimo susitarimo dėl Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius–Kaunas (A-1) infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros k
 4. 2.3. Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo
 5. 2.4. Dėl nuomos sutarties su UAB „Linokompa“ nutraukimo
 6. 2.5. Dėl negyvenamųjų pastatų nuomos
 7. 2.6 Dėl inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Gelvita“
 8. 2.7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo
 9. 2.8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo
 10. 2.9. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijai „Spindulys“
 11. 2.10. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Beižionių bendruomenei
 12. 2.11. Dėl leidimo asociacijai Elektrėnų bendruomenei „Elektrėnų kraštas“ registruoti buveinę
 13. 2.12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn
 14. 2.13. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-03-30 sprendimo Nr. TS – 65 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 20
 15. 2.14. Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo
 16. 2.15. Dėl 2011 m. birželio 29 d. tarybos sprendimo Nr. TS – 155 1 punkto patikslinimo
 17. 2.16. Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano ataskaitai
 18. 2.17. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 71 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
 19. 2.18. Dėl pritarimo rengti detalųjį planą
 20. 2.19. Dėl pritarimo rengti detalųjį planą
 21. 2.20. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo
 22. 2.21. Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
 23. 2.22. Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo
 24. informacija

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2011-06-29

Posėdžio data: 
Tre, 2011-06-29
 1. potvarkis
 2. 2.2.Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo
 3. 2.3. Dėl laikinai laisvų biudžeto apyvartos lėšų panaudojimo investiciniams projektams finansuoti
 4. 2.4. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo
 5. 2.5. Dėl 2010 metų Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

2011-06-29

Posėdžio data: 
Tre, 2011-06-29
Paieška
Nariams