2011-05-25

Posėdžio data: 
Tre, 2011-05-25

2011-05-25

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2011-05-25

Posėdžio data: 
Tre, 2011-05-25
 1. potvarkis
 2. 2.1. Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano patikslinimo
 3. 2.2. Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal „Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo
 4. 2.3. Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ dalininko teisių perleidimo
 5. 2.4. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 71 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
 6. 2.5. Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo
 7. 2.6. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
 8. 2.7. Dėl įgaliojimų suteikimo
 9. 2.8. Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą
 10. 2.9. Dėl įgaliojimų suteikimo
 11. 2.10. Dėl Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijos sudarymo
 12. 2.11. Dėl šilumos kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimo
 13. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-01-27 sprendimo Nr. TS – 12 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
 14. 2.13. Dėl etatų skaičiaus Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. patvirtinimo
 15. 2.14. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2011–2012 mokslo metams patvirtinimo
 16. 2.15. Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2010 metų veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo
 17. 2.16. Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
 18. 2.17. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo
 19. 2.18. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir pirmininko skyrimo
 20. 2.19. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2010 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo
 21. 2.20. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2012 metams
 22. 2.21. Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
 23. 2.22. Dėl turto grąžinimo
 24. 2.23. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn
 25. 2.24. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn
 26. 2.25. Dėl statytojų atleidimo nuo neparduotų daugiabučių namų gyvenamųjų patalpų eksploatacijos mokesčių
 27. 1 pap. kl. Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime
 28. informacija

2011-05-17

Posėdžio data: 
Ant, 2011-05-17

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2011-05-17

Posėdžio data: 
Ant, 2011-05-17
 1. darbotvarkė
 2. 2.3. Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ dalininko teisių perleidimo
 3. 2.10. Dėl Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijos sudarymo
 4. 2.12. Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-01-27 sprendimo Nr. TS – 12 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
 5. 2.13. Dėl etatų skaičiaus Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. patvirtinimo
 6. 2.14. Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2011–2012 mokslo metams patvirtinimo
 7. 2.17. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo
 8. 2.18. Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir pirmininko skyrimo
 9. 2.19. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2010 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo

2010-12-01

Posėdžio data: 
Tre, 2010-12-01

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2010-12-01

Posėdžio data: 
Tre, 2010-12-01
 1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo
 2. 2.1. Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
 3. 2.2. Dėl 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS – 143 „Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektų bendrajam finansavimui ėmimo“ priedo dalinio pakeitimo.
 4. 2.3.Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal ,,Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo.
Paieška
Nariams