Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti V.TS–6 Tarybos sprendimai Dėl miško žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybei Arūnas Butrimavičius 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–7 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Ramunė Veronika Sadauskienė 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–8 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo Ramunė Veronika Sadauskienė 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–9 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Violeta Šimkūnienė 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–10 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompen Violeta Šimkūnienė 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–11 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Elektrėnų ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus nustatymo Vilma Komisarenkienė 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–1 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Jekaterina Goličenko 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–12 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos lovų skaič Vilma Komisarenkienė 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–2 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-08-27 sprendimo Nr. TS-179 I punkto panaikinomo. Jekaterina Goličenko 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–13 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS–113 papildymo Virgaudas Šimkūnas 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–3 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-11-05 sprendimo Nr. TS-230 panaikinimo. Jekaterina Goličenko 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–14 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-09-24 sprendimo Nr.TS–221 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Virgaudas Šimkūnas 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–4 Tarybos sprendimai Dėl papildomų patalpų nuomos MB „Dentaurus“. Virgaudas Šimkūnas 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–5 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS–113 papildymo Virgaudas Šimkūnas 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS-213 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-222 Tarybos sprendimai Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-214 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-225 Tarybos sprendimai Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo. Violeta Šimkūnienė 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-215 Tarybos sprendimai Dėl viešųjų darbų, skirtų vieto bendruomenės socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės Jekaterina Goličenko 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-226 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-08-26 sprendimo Nr. V.TS-148 dalinio pakeitimo. Ramunė Veronika Sadauskienė 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-216 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo. Gediminas Ratkevičius 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-227 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. Audrius Valaiša 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-217 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo. Arūnas Butrimavičius 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-228 Tarybos sprendimai Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės administracijai įsigyti lengvuosius automobilius. Gediminas Ratkevičius 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-218 Tarybos sprendimai Dėl statinių ir inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-219 Tarybos sprendimai Dėl šilumos tinklų pirkimo sprendimo ekonominio ir socialinio pagrindimo parengimo. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-220 Tarybos sprendimai Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-221 Tarybos sprendimai Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-223 Tarybos sprendimai Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-224 Tarybos sprendimai Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo. Violeta Šimkūnienė 2016-01-06